--Quảng cáo---

Sơn La triển khai sáp nhập 172 bản, tiểu khu, tổ dân phố

Xã hội - 14:37 18/04/2019

(TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Sơn La đã triển khai sáp nhập (đợt 1) 172 bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố thành 78 bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố tại 47 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, tại thành phố Sơn La sáp nhập và đặt tên 12 bản, tổ dân phố thành 06 bản, tổ dân phố tại 04 phường, 02 xã. Huyện Mai Sơn sáp nhập và đặt tên 12 bản thành 05 bản tại 05 xã.

Huyện Mộc Châu sáp nhập và đặt tên 13 bản, tiểu khu thành 06 bản, tiểu khu tại 03 xã, 01 thị trấn. Huyện Vân Hồ sáp nhập và đặt tên 12 bản thành 06 bản tại 05 xã. Huyện Quỳnh Nhai sáp nhập và đặt tên 48 bản, xóm thành 20 bản, xóm tại 02 xã…

Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh giảm 94 bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố, còn 3.230 bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố.

Việc sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Đảm bảo các điều kiện về diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình; đáp ứng cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội thiết yếu, phù hợp với thực tế của từng địa phương.

Thông qua việc sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố còn nhằm giảm số lượng, giảm chi phí từ nguồn ngân sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Trên cơ sở kết quả sáp nhập đợt 1 và số lượng bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố đăng ký sáp nhập theo Đề án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đang tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai quy trình và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để trình kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo xem xét sáp nhập bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố đợt 2.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO