Sơn La: Đẩy mạnh thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

22/10/2018 20:08

(TN&MT) - Thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 42 thủy điện đã được Bộ TN&MT cấp giấy phép, 49 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước do UBND tỉnh cấp thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Hội nghị triển khai Nghị định 82/2017/NĐ-CP
Hội nghị triển khai Nghị định 82/2017/NĐ-CP

Để triển khai thực hiện Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017), tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 2290/UBND-TH ngày 26/7/2017, về việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, các cơ quan truyền thông tổ chức nghiên cứu, phối hợp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nội dung của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP.

Sau khi Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực, Sở TN&MT đã tổ chức tập huấn; ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các chủ giấy phép hoàn thiện việc xây dựng, nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định.

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục ban hành Công văn số 2382/UBND-KT giao Sở TN&MT tiếp tục rà soát, đôn đốc các chủ giấy phép thực hiện quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP và Công văn số 3883/BTNMT-TNN ngày 23/7/2018 của Bộ TN&MT.

Kết quả, toàn tỉnh Sơn La có 42 thủy điện thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Hiện 32/42 giấy phép đã được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 02/42 giấy phép đang điều chỉnh tên chủ đầu tư trong giấy phép. Sau khi điều chỉnh giấy phép, chủ đập sẽ lập hồ sơ đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 08/42 thủy điện chưa được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (theo báo cáo của chủ đầu tư hồ sơ đã được nộp về Cục Quản lý tài nguyên nước, hiện tại, Cục đang xem xét, thẩm định). Tổng số tiền thu được từ tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hàng năm là 138 tỷ đồng.

Tỉnh Sơn La có 42 thủy điện thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Tỉnh Sơn La có 42 thủy điện thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Với 49 giấy phép do UBND tỉnh Sơn La cấp, 43 giấy phép của 13 tổ chức đã được UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, với số tiền thu được năm 2018 là 259.106 đồng.

Hiện còn 06 giấy phép của 03 tổ chức chưa được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Trong đó: 01 giấy phép của Chi nhánh Công ty CP đầu tư khoáng sản KTB tại mỏ than Suối Bàng đang xem xét đề nghị thu hồi do giấy phép hoạt động khoáng sản đã bị thu hồi. 04 giấy phép của Công ty CP Đầu tư xây dựng Mộc Châu, Sở TN&MT đã ban hành văn bản số 1826/STNMT-TNN ngày 07/8/2018 yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thành trong tháng 10/2018. 01 giấy phép của Công ty CP Khoáng sản Tây Bắc, đơn vị đã nộp hồ sơ, tuy nhiên do chưa đáp ứng quy định của pháp luật, Sở TN&MT đang yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ.

Nhìn chung, công tác triển khai, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc các đối tượng phải lập hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ đã được UBND tỉnh Sơn La thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành tiến độ, nội dung theo quy định. Việc thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng tài nguyên nước; tạo nguồn kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương.

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La đề nghị Bộ TN&MT tiếp tục hướng dẫn, sớm phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Đẩy mạnh thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO