--Quảng cáo---

Sơn La đã trao hơn 81.000 GCNQSDĐ lần đầu tới người dân

Đất đai - Nguyễn Nga - 08:56 28/05/2020

(TN&MT) - Sau khoảng 8 năm triển khai, đến nay, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu với đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La cơ bản đã hoàn thành.

Việc hoàn thành cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai

Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Theo số liệu tổng hợp từ Sở TN&MT Sơn La, thực hiện cấp GCN lần đầu, 5/12 huyện, thành phố đã rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, các cụm dân cư 35 khu đất sang đất ở để cấp GCN lần đầu; 12/12 huyện, thành phố được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để cấp GCN lần đầu đối với đất ở và đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Kết quả, qua rà soát, toàn tỉnh có 49.943 hộ cần cấp GCN. Trong đó, 45.386 hộ đủ điều kiện cấp GCN đất ở lần đầu; đã ký quyết định cấp GCN cho 44.271 hộ, đạt 88,6% so với tổng số hộ cần cấp; đã trao GCN đến người sử dụng đất cho 37.069 hộ, đạt 74,2%.

Tổng số hộ chưa ký quyết định cấp Giấy là 1.115 hộ, chiếm 2,2%; gồm, 453 hộ tại huyện Bắc Yên (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đang kiểm tra, thẩm định); 354 hộ tại huyện Thuận Châu (do các hộ này nằm trong phần diện tích đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng của Ban quản lý Rừng đặc dụng phòng hộ Thuận Châu, đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Hiện UBND huyện Thuận Châu đang chỉ đạo các cơ quan phối hợp với chủ rừng tiến hành rà soát các diện tích cần thu hồi để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi phần diện tích trên, sau khi có quyết định thu hồi, UBND huyện sẽ hoàn thiện hồ sơ và cấp GCN cho các hộ gia đình); 172 hộ tại huyện Sốp Cộp (đang hoàn thiện hồ sơ); 136 hộ tại TP Sơn La (các hộ đã lập hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN nhưng không có nhu cầu cấp Giấy nên xin rút hồ sơ).

Bên cạnh đó, còn hơn 4.500 hộ chưa đủ điều kiện cấp GCN, do vướng mắc về nằm trong khu vực quy hoạch, hành lang an toàn giao thông, lưới điện; nằm trong khu vực đất nông, lâm trường chuyển giao lại cho các huyện, thành phố chưa có phương án sử dụng đất; nằm trong khu vực đất an ninh, quân sự; đất đang có tranh chấp, đất có nguồn gốc không rõ ràng....

Về kết quả cấp GCN lần đầu với đất sản xuất nông nghiệp, có 61.437 hộ cần cấp GCN; trong đó, 58.449 hộ đủ điều kiện cấp GCN. Đã ký quyết định cấp Giấy cho 57.022 hộ, đạt 92,8%; đã trao GCN cho 43.953 hộ, đạt 71,5%. Còn 1.427 hộ chưa ký quyết định, do đang trong quá trình kiểm tra, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ...

Hiện còn gần 3.000 hộ chưa đủ điều kiện cấp GCN, trong đó, có khoảng 2.000 hộ nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, hành lang an toàn giao thông, lưới điện; 70 hộ nằm trong khu vực đất nông, lâm trường chuyển giao lại cho các huyện, thành phố; 11 hộ nằm trong khu vực đất công ích của xã; 309 hộ sử dụng đất có nguồn gốc không rõ ràng; 170 hộ sử dụng diện tích đất vượt hạn mức, phần diện tích vượt hạn mức theo quy định chuyển sang thuê đất nhưng các hộ gia đình không đồng ý thuê. Do vậy, không lập được hồ sơ cấp GCN cho các hộ gia đình...

Theo đánh giá của Sở TN&MT Sơn La, công tác cấp GCN lần đầu với đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đã hoàn thành. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng nguyện vọng của các tổ chức và công dân. Là căn cứ pháp lý đầy đủ để giải quyết mối quan hệ về đất đai, cũng là cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của người dân.

Việc cấp GCN là căn cứ để xử lý các vi phạm về pháp luật đất đai. Đối với các hộ gia đình, cá nhân, việc cấp GCN góp phần bảo đảm điều kiện pháp lý cho người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật đất đai.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mai Sơn nỗ lực hoàn thành cấp GCNQSDĐ

Tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc

Tiếp tục xác định cấp GCNQSDĐ lần đầu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thời gian tới, UBND tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, có giải pháp tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc để tiếp tục cấp GCN lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Cụ thể, trường hợp đất nằm trong khu vực quy hoạch, tiến hành rà soát lại, tổ chức lập hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng (quy hoạch đô thị, nông thôn) làm cơ sở cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp không điều chỉnh được quy hoạch thì UBND các huyện, thành phố cần có phương án di chuyển các hộ này đến vị trí khác.

Trường hợp các hộ nằm trong khu vực đất nông, lâm trường trả lại cho UBND huyện, thành phố, yêu cầu UBND huyện, thành phố tiếp tục lập phương án đo đạc, rà soát diện tích đất của các Công ty nông, lâm trường trả về địa phương để xét cấp GCN cho các hộ.

Các hộ sử dụng đất đang có tranh chấp, yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện hoặc đề nghị lên cấp trên (nếu vượt thẩm quyền) để cấp GCN cho các hộ gia đình, cá nhân.

Với đất có nguồn gốc không rõ ràng, yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn rà soát, xác minh lại nguồn gốc sử dụng đất để cấp GCN theo quy định.

Trường hợp các hộ gia đình sử dụng đất nằm trong quy hoạch 3 loại rừng, tiếp tục chỉ đạo rà soát lại, trường hợp sắp xếp được thì UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh bổ sung khu vực các hộ đang sử dụng đất ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Trường hợp không thể điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng thì yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện kê khai đăng ký đất đai cho các hộ gia đình theo quy định.

Trường hợp các hộ gia đình sử dụng đất vượt hạn mức, UBND huyện tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải thích cho các hộ gia đình hiểu rõ các quy định của pháp luật để hoàn thiện hồ sơ cấp GCN cho các hộ. Nếu các hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu cấp GCN thì chuyển sang kê khai đăng ký đất đai theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO