--Quảng cáo---

Sơn La: Chuẩn bị điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu TN&MT năm 2018

Tài nguyên - 00:00 26/11/2017

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định số 2972/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về TN&MT tỉnh Sơn La năm 2018. UBND tỉnh giao Sở TN&MT Sơn La chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT tổ chức thực hiện kế hoạch.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Việc điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu về TN&MT nhằm phục vụ công tác lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho cơ sở dữ liệu TN&MT là tập hợp thông tin, dữ liệu TN&MT đã được kiểm tra, đánh giá và tổ chức quản lý, lưu trữ một cách có hệ thống được xây dựng, cập nhật và duy trì phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và nâng cao dân trí. Đồng thời, số hóa dữ liệu TN&MT nhằm nâng cấp kho lưu trữ dữ liệu TN&MT tỉnh Sơn La thành kho lưu trữ điện tử.

Dữ liệu TN&MT được điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về tài nguyên đất đai, bao gồm: Kết quả đo đạc, trích đo địa chính, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ; thống kê, kiểm kê đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất…

Dữ liệu về tài nguyên nước, gồm: Kết quả quy hoạch tài nguyên nước, các dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; giấy phép xả thải vào nguồn nước; trám lấp giếng khoan không sử dụng.

Dữ liệu về địa chất và khoáng sản gồm: Báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; hồ sơ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia, khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản…

Dữ liệu về môi trường, gồm: Báo cáo về nguồn thải, lượng chất thải, nguồn gây ô nhiễm, chất thải thông thường, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; kết quả cải tạo, phục hồi môi trường trong các hoạt động khai thác khoáng sản: hiện trạng môi trường tại các mỏ khai thác khoáng sản; hiện trạng môi trường các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; dự án xử lý và phục hồi môi trường các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép về môi trường…

Dữ liệu đo đạc và bản đồ, gồm: Thông tin dữ liệu về hệ thống điểm đo đạc địa chính cơ sở, điểm đo đạc địa chính, điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng; bản đồ hành chính; sản phẩm đo đạc và bản đồ địa giới hành chính các cấp.

Các kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, giải quyết bồi thường thiệt hại về TN&MT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.  Hồ sơ, kết quả của các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về TN&MT…

Bên cạnh đó, tiếp tục số hóa thông tin, dữ liệu tại kho lưu trữ Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT của các hạng mục năm 2017 trên địa bàn huyện Mộc Châu, Mường La, Sông Mã, Phù Yên; số hóa thông tin, dữ liệu mới năm 2018 trên địa bàn huyện Thuận Châu, gồm một số dữ liệu như: Hồ sơ giao đất, thuê đất cho các tổ chức; hồ sơ thanh tra; hồ sơ giao đất Chỉ thị 10; hồ sơ khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường; sổ mục kê đo đạc địa chính; sổ địa chính chỉ thị 10; sổ mục kê chỉ thị 10…

UBND tỉnh Sơn La giao Sở TN&MT tổ chức quản lý thông tin, dữ liệu trên môi trường điện tử. Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, cổng thông tin TN&MT phục vụ lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu TN&MT giữa các cơ sở dữ liệu trong tỉnh, các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành. Ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tích hợp thông tin, dữ liệu và các ứng dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia tăng giá trị của thông tin, dữ liệu TN&MT.

Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT tổ chức thực hiện điều tra, thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu TN&MT theo đúng quy định. Bảo quản, lưu trữ và tu bổ theo đúng quy định tại Luật lưu trữ và các văn bản hướng dẫn, nhằm tạo ra các điều kiện tốt nhất để bảo đảm an toàn, kéo dài tuổi thọ cho tài liệu, nhằm phục vụ tốt các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu.

Nguyễn Nga

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO