--Quảng cáo---

Sở TN&MT TP.HCM: Hiệu quả công tác cải cách hành chính

Ngành TN&MT - Nguyễn Quỳnh - 21:07 07/08/2020

(TN&MT) – HĐND TP.HCM vừa tổ chức giám sát chính sách pháp luật về công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở TN&MT TP.HCM giai đoạn 2018 -2020.

Người dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa"  của Sở TN&MT TP.HCM

Rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật

Trong báo cáo gửi HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM cho biết: Trong giai đoạn 2018 -2020, Sở TN&MT TP.HCM đã ban hành 03 Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính với các nhiệm vụ chủ yếu như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Hàng năm, Sở TN&MT đều ban hành các kế hoạch về thực hiện công tác cải cách hành chính; tuyên truyền công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra công tác cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai áp dụng ISO; các giải pháp nâng cao chỉ số về cải cách hành chính (PAR - Index; PAPI; PCI; SIPAS). 

Ngoài ra, Sở cũng đã ban hành 73 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung chủ yếu vào những vấn đề trọng tâm: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu phòng, ban, đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo lĩnh vực phụ trách.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng cho biết: Thời gian qua, hầu hết các thủ tục hành chính đều được  Sở TN&MT rà soát, kiểm tra, đề xuất sửa đổi hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.  Cụ thể, giai đoạn năm 2018 - 2020, Sở đã tiến hành rà soát 133 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó: Đất đai: 62 văn bản ; Đo đạc bản đồ: 02 văn bản; Môi trường: 34 văn bản; Tài nguyên nước: 14 văn bản; Khoáng sản: 02 văn bản; Khí tượng thủy văn: 04 văn bản; Biển, đảo: 01 văn bản; Quy định chung:14 văn bản.

Đến nay, Sở TN&MT đã  trình  UBND Thành phố công bố được 122 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Ngoài ra, Sở  đã trình và chờ UBND Thành phố công bố 34 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cấp xã.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Cụ thể, tăng tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính…Đồng thời, mở rộng các kênh giám sát, đánh giá sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh phân cấp

Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết, để giảm số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn trong lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT đã chủ động và trình UBND Thành phố cho phép được ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở). Hiện nay, Sở TN&MT tiếp tục trình UBND Thành phố cho phép Sở được phân cấp Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận - huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người dân nộp hồ sơ nhà đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9

Sở TN&MT đã triển khai phần mềm Một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai trong toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, thực hiện tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đất đai theo mô hình một cửa liên thông giữa Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

Đặc biệt, phần mềm HCM.Lis đã được Sở TN&MT triển khai thí điểm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 1 và Quận 12, đáp ứng được các yêu cầu trong công tác quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng cơ sơ dữ liệu địa chính, chia sẻ thông tin đất đai cho các ngành có liên quan. Phần mềm này đã khắc phục được những hạn chế và kế thừa phần mềm ViLIS trước đây, phù hợp với cấu trúc dữ liệu theo quy định của Bộ TN&MT,... ứng dụng, khai thác các tiện ích cho người quản lý và người sử dụng. Hiện nay, Bộ TN&MT cho phép tiếp tục thực hiện và Sở đang triển khai, thực hiện nâng cấp, đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, Sở TN&MT  (Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố) đã triển khai đồng bộ mô hình liên thông thuế điện tử giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan thuế. Mô hình này giảm thời gian, chi phí đi lại, người dân chỉ liên hệ nộp, thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả (trước đây mất nhiều thời gian, kinh phí đi lại, liên hệ nhiều cơ quan để thực hiện thủ tục). Ngoài ra còn, rút ngắn quy trình; giảm thời gian luân chuyển; giảm nhân sự thực hiện hồ sơ giấy; thông tin chính xác, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tính công khai, minh bạch…

Tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 98%

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết của cơ quan Sở TN&MT thực hiện lấy ý kiến của doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở thông qua hệ thống máy tính bảng đặt ngay chỗ tiếp nhận.

Từ năm 2018 đến nay, tại khối Cơ quan Sở TN&MT tiếp nhận 2.889 lượt đánh giá (2.832 lượt đánh giá hài lòng, chiếm tỷ lệ 98,03%; 57 lượt đánh giá bình thường, chiếm tỷ lệ 1,97%; 0 lượt đánh giá không hài lòng, chiếm tỷ lệ 0%).
 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO