--Quảng cáo---

Sở TN&MT TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Đất đai - Lê Hùng (thực hiện) - 14:15 01/10/2019

(TN&MT) - Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần giảm chi phí, thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về công việc này, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ.

so1
Ông Nguyễn Chí Kiên - Phó Giám đốc Sở TN&MT TP. Cần Thơ

PV: Ông có thể cho biết công tác cải cách hành chính trong thời gian qua của Sở TN&MT như thế nào, kết quả đạt được ra sao?

Ông Nguyễn Chí Kiên: Trong thời gian qua, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quán triệt từng công chức, viên chức thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đối với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng đã được Sở TN&MT TP. Cần Thơ tăng cường trong kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các quận, huyện. Ngoài ra, Sở TN&MT đã triển khai mô hình Đội thanh niên tình nguyện thân thiện nhằm hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở TN&MT

Sở TN&MT còn phối hợp với Sở TT&TT giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình nghiệp vụ xử lý các hồ sơ đất đai, liên thông hồ sơ từ xã, phường, thị trấn lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên phần mềm một cửa và phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích việc nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Sở TN&MT TP. Cần Thơ tập trung khắc phục tối đa tình trạng hồ sơ trễ hẹn, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức; thường xuyên tuyên truyền thực hiện mô hình dịch vụ hành chính công trả kết quả qua hệ thống bưu điện ở bưu cục các quận huyện; tổ chức tiếp doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân định kỳ hàng tuần, trả lời câu hỏi về thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở TN&MT.

Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) TP. Cần Thơ năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Đồng thời, công khai, minh bạch các tiêu chí tiếp cận đất đai như bộ thủ tục hành chính ở 3 cấp lĩnh vực tài nguyên và môi trường, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

PV: Đâu là những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính của Sở TN&MT trong thời gian qua, thưa ông?

Ông Nguyễn Chí Kiên: Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng gặp những khó khăn, vước mắc nhất định, Trong đó, TN&MT nhận thấy, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt tỉ lệ thấp so với số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tiếp. Tỉ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến phụ thuộc vào nhu cầu, thói quen của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, đa số tổ chức, cá nhân chưa quen với việc giao dịch trực tuyến, thủ tục hành chính về đất đai tương đối phức tạp nên họ có thói quen liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện. Bên cạnh đó, do tính chất quan trọng và giá trị của tài sản, nên đa số người dân đều muốn trực tiếp đến nộp và nhận kết quả, không muốn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến cũng như dịch vụ của bưu điện.

Việc tồn tại những khó khăn, vướng mắc này xuất phát từ hồ sơ lĩnh vực đất đai nhất là hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất liên quan nhiều đến người dân, trong khi đó nhiều người dân chưa từng tiếp xúc công nghệ thông tin, khả năng sử dụng, cập nhật Internet còn thấp, do đó khó khăn trở ngại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

so2
Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa - Sở TN&MT TP. Cần Thơ

PV: Từ những khó khăn, hạn chế này, Sở TN&MT có giải pháp hữu hiệu nào để triển khai trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Nguyễn Chí Kiên: Để khắc phục những hạn chế này, Sở TN&MT TP. Cần Thơ tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp như: Thứ nhất, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến giá đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, công khai minh bạch các quy định pháp luật về đất đai để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện theo đúng quy định.  

Thứ hai, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư; phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật, quy định liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Đồng thời, tiếp nhận giải đáp thắc mắc, phản hồi kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức nhất là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; hoàn thành các tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2019.

Thứ tư, tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục đất đai để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án; rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; đất chuyển nhượng, đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai Đề án khai thác quỹ đất TP. Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2021.

Thứ năm, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong thủ tục hành chính đất đai; luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao ngày càng tốt hơn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của TP. Cần Thơ trong thời gian tới.

Thứ sáu, tăng cường tuyên truyền để tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP. Cần Thơ dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Quán triệt công chức, viên chức ngành TN&MT trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sở TN&MT TP. Cần Thơ đề nghị các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tăng cường số lượng tin, bài, phóng sự về việc thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 về lĩnh vực đất đai để doanh nghiệp và người dân nắm bắt thông tin.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP. Cần Thơ cần đầu tư mở các điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các điểm dân cư với đầy đủ thiết bị như: máy tính, máy in, máy quét, mạng internet, bàn ghế, nước uống.

PV: Xin cảm ơn ông!


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO