--Quảng cáo---

Sở TN&MT Sơn La: Nhiều nhiệm vụ quan trọng năm 2017

Tài nguyên - 00:00 16/12/2016

(TN&MT) - Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường; tăng cường chất lượng công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, phấn đấu đến 01/7/2017 hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La... là một trong những mục tiêu trọng tâm đã được Sở TN&MT Sơn La đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017.

Phấn đấu đến 01/7/2017 hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ lần đầu là một trong những mục tiêu trọng tâm đã được Sở TN&MT Sơn La đề ra trong năm 2017.
Phấn đấu đến 01/7/2017 hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ lần đầu là một trong những mục tiêu trọng tâm đã được Sở TN&MT Sơn La đề ra trong năm 2017.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Sơn La sẽ tiếp tục tập trung ngăn chặn, xử lý kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; xả nước thải vào nguồn nước; dự báo và chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai trên địa bàn tỉnh. Hoàn thiện cơ chế chính sách để phát huy tiềm năng, tăng nguồn thu từ ngành tài nguyên và môi trường cho ngân sách tỉnh, tạo đà phát triển, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng trong các năm tiếp theo.

Trong từng lĩnh vực cụ thể, Sở TN&MT sẽ tập trung tham mưu xây dựng, hướng dẫn thể chế hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về thực hiện Luật Đất đai năm 2013 cho phù hợp với thực tế của tỉnh; giải quyết những vướng mắc về đất đai khi triển khai thi hành Luật. Kịp thời tham mưu, tháo gỡ vướng mắc, triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư phát triển của tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 cấp huyện. Triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường theo tình thần Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng thế giới trên địa bàn 6 huyện...

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động tài nguyên nước. Rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước lập hồ sơ xin cấp giấy phép theo quy định. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La đến năm 2020 và tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện Dự án Quy hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2012.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường chất lượng công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính.
Đồng thời, tiếp tục tăng cường chất lượng công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính.

Đảm bảo kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý việc khai thác khoáng sản trái phép; kiểm tra, phối hợp thanh tra các hoạt động khoáng sản trước và sau khi cấp giấy phép. Phối hợp rà soát, đôn đốc các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thực hiện nghĩa vụ về đất đai, môi trường trong hoạt động khoáng sản. Thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đối với các điểm mỏ khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực. Hoàn thành “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng cát sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020”....

Tiếp tục tổ chức thực hiện Luật BVMT năm 2014, Luật Đa dạng sinh học; thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2020, và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào việc xây dựng triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường.

Kiểm tra, thanh tra cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trong đó tập trung xử lý đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác thanh, kiểm tra, tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc Đề án đổi mới công tác tiếp công dân. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định của pháp luật. Phấn đấu giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh trong năm, hạn chế đơn thư vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017, trong đó trọng tâm vào lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Sở TN&MT Sơn La xác định: Tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và Bộ Tài nguyên và Môi trường để tăng cường các nguồn lực phục vụ công tác và phát triển của Sở, ngành Tài nguyên và Môi trường như nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, tăng cường bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Sở.

Thực hiện tốt việc đánh giá, xem xét năng lực, phẩm chất chính trị cán bộ, gắn với việc luân chuyển, bố trí, bố trí lại cán bộ cho đúng với khả năng, chuyên môn, phát huy cao nhất tính chủ động sáng tạo. Chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng đi đôi xem xét các hình thức quản lý thúc đẩy cán bộ nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc.

Tập trung chỉ đạo, truy kích công việc theo từng nhiệm vụ, từng phòng, từng cán bộ, đảm bảo phân công công việc rõ ràng, dân chủ, phù hợp với năng lực, khả năng. Tích cực chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra để nắm bắt các thông tin chính xác, phát hiện kịp thời các điểm hạn chế cần chỉ đạo, tháo gỡ, khắc phục. Phát huy cao quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, ý kiến của cán bộ trong ngành.

Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh Sơn La sớm bổ sung biên chế cho ngành Tài nguyên và Môi trường theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, đặc biệt là tại các phòng, đơn vị mới thành lập như Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí đối ứng, kinh phí thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý. Chỉ đạo các ngành, các cấp liên quan tăng cường hơn nữa sự phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Nga

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO