--Quảng cáo---

Sở TN&MT Quảng Bình: Nâng cao năng lực thông qua cải cách hành chính

Ngành TN&MT - 15:20 11/10/2018

(TN&MT) - Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình tích cực trển khai CCHC trong hoạt động quản lý nhà nước, trong đó tập trung cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Nhờ vào sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng năm 2017, Sở TN&MT Quảng Bình là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt tỷ lệ 96,13%.

Là đơn vị quản lý đa ngành, đa đa lĩnh vực thuộc những vấn đề nhạy cảm, phức tạp và có mức độ ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, sự phát triển kinh tế của tỉnh. Vì vậy, Sở TN&MT Quảng Bình định hướng thực hiện tốt công tác CCHC góp phần đảm bảo sự ổn định, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực để kịp thời cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Một trong những điểm nổi bật là công tác rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, thống kê, hệ thống hóa các thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/20210/NĐ-CP ngày 8/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Những năm gần đây Sở TN&MT Quảng Bình luôn là đơn vị ứng đầu về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
Những năm gần đây Sở TN&MT Quảng Bình luôn là đơn vị ứng đầu về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
 

Đến nay, tổng thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường gồm 152 thủ tục hành chính. Trong đó, cấp tỉnh 100 thủ tục thuộc 8 lĩnh vực quản lý Nhà nước, cấp huyện 49 thủ tục, cấp xã 3 thủ tục. Sở cũng áp dụng 100% thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nên có nhiều thủ tục hành chính Sở áp dụng rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, như: Thủ tục thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện 30/50 ngày, giảm 20 ngày so với quy định; thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện 7/10 ngày, giảm 3 ngày; thủ tục xác nhận việc đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án thực hiện 15/30 ngày, giảm 15 ngày; thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản thực hiện 85/90 ngày, giảm 5 ngày; thủ tục thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản thực hiện 170/180 ngày, giảm 10 ngày so với quy định.

Bên cạnh đó, Sở thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn được pháp luật quy định tại Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh Quảng Bình năm 2017 ban hành.

Những năm gần đây Sở TN&MT Quảng Bình luôn là đơn vị đứng đầu về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
Những năm gần đây Sở TN&MT Quảng Bình luôn là đơn vị đứng đầu về thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
 

Tính đến 31/10/2017, đã giải quyết 452 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 445 hồ sơ. Tháng 9/2018, lĩnh vực đất đai đã tiếp nhận, xử lý 164 hồ sơ về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đánh giá và phát triển quỹ đất. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 215 hồ sơ thẩm định dự án đầu tư. Tiếp nhận giải quyết 37.260 hồ sơ Đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 29.235 hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Lĩnh vực môi trường đã tiếp nhận, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 57 hồ sơ. Trong khoáng sản Sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 4 phương án đấu giá mỏ sét gạch ngói, ban hành 21 giấy phép, quyết định hoạt động khoáng sản. Các hồ sơ được tiếp nhận đúng thành phần, giải quyết đúng trình tự quy định.

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã cấp 592.504,44 ha, đạt tỷ lệ 96,13 % và là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những năm gần đây, Sở TN&MT Quảng Bình luôn đứng tốp đầu về công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong năm 2017 đạt 94,22 điểm, xếp thứ nhất các sở, ban ngành trong tỉnh.

CCHC thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được rút ngắn tạo điều kiện cho người dân và các đơn vị trên địa bàn
CCHC thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được rút ngắn tạo điều kiện cho người dân và các đơn vị trên địa bàn
 

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ VII đã xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, xiết chặt kỷ cương, phát huy dân chủ, đoàn kết lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường”.

Trao đổi với PV Báo TN&MT, ông Nguyễn Xuân Dũng - Trưởng phòng Pháp chế, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, cho biết: “Thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Kế hoạch mà UBND tỉnh ban hành. Nâng cao vai trò cấp Đảng, điều hành của Sở trong hoạt động cải cách hành chính. Phát huy hiệu quả đạt được đi đôi với việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện nhất là những lĩnh vực trọng tâm như: đất đai, môi trường và khoáng sản. Bên cạnh đó, có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa cải cách hành chính. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thời gian tới Sở TN&MT Quảng Bình đã đặt ra chủ trương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cáo ý thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng kế hoạch để chủ động thực hiện tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa theo thẩm quyền các quy hoạch về thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo tính kịp thời để thực hiện, đồng thời đảm bảo tính thuận lợi, dễ tiếp cận, thực hiện công khai, minh bạch cho tổ chức và người dân theo đúng tính chất, ý nghĩa của cơ chế một cửa, một cửa liên thông.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO