--Quảng cáo---

Sở TN&MT Đồng Nai: Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Ngành TN&MT - 15:30 08/07/2019

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã và đang nỗ lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Qua đó, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

dn1
Đồng Nai quan tâm đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các KCN nhằm kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu về môi trường

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 31/32 khu công nghiệp (KCN) đã có dự án đi vào hoạt động về cơ bản đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt mục tiêu so với Nghị quyết Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra là 100%. Đến nay, 25/25 KCN có đủ nước thải vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải tập trung đều được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết nối truyền dữ liệu về Sở TN&MT Đồng Nai theo dõi, giám sát, đạt mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra là 100%.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tiếp tục duy trì công tác quan trắc các thành phần môi trường để theo dõi, giám sát, kịp thời cảnh báo về chất lượng môi trường; thực hiện tốt quan trắc chất lượng nguồn nước mặt tại các sông, suối trên địa bàn. Hiện tại, Sở TN&MT đang hoàn chỉnh thiết kế kỹ thuật nhiệm vụ “Xây dựng mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” nhằm điều chỉnh, bồ sung mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Đồng Nai còn tiếp tục tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đã tham mưu lập thủ tục đưa 01 cơ sở ra khỏi danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nâng tổng số cơ sở đã được chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm là 155/157 cơ sở, đạt 98,7%. Ngoài ra, đã xây dựng kế hoạch tiếp tục theo dõi, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở TN&MT đã hoàn thành 5/7 chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ công tác quan trắc môi trường, kịp thời cảnh báo, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp có vi phạm, đưa công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp.

dn2
Sở TN&MT Đồng Nai cũng đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn

Tập trung cho các công trình trọng điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở TN&MT Đồng Nai đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đến nay, Sở TN&MT đã hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn và trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt; hoàn thành xây dựng, trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã hoàn thành xây dựng thiết kế kỹ thuật và dự toán đo bản đồ phục vụ công tác kiểm đếm, bồi thường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thành tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tuyên truyền chính sách pháp luật cho người dân trong vùng dự án; phối hợp với UBND huyện Long Thành tập trung triển khai đo đạc, xuất bản đồ, hồ sơ thửa đất đồng thời với việc kiểm đếm tài sản phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Sở TN&MT Đồng Nai còn rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; hoàn thành rà soát, tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế các Quyết định số 09 và số 10/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã hoàn thành tổ chức bán đấu giá thành công 03 khu đất theo kế hoạch, với tổng số tiền trúng đấu giá là 1.300 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở TN&MT còn tiếp tục hoàn thiện thủ tục tổ chức bán đấu giá đối với 38 khu đất còn lại theo kế hoạch; tiến hành rà soát các khu đất mà UBND tỉnh Đồng Nai giao quản lý, khai thác và lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với các khu đất đủ điều kiện, đưa vào kế hoạch để tổ chức bán đấu giá tạo nguồn thu ngân sách tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, giải quyết khiếu nại

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Đồng Nai đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở TN&MT Đồng Nai đã tổ chức thanh, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2019. Trong đó, Sở TN&MT tập trung xây dựng đề cương và ban hành quyết định thanh tra công vụ đối với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.

Đến nay, Sở TN&MT đã triển khai 05 đoàn thanh tra công vụ tại 05 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; tổ chức đoàn thanh, kiểm tra công tác quản lý đất đai khu vực hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom và KCN Định Quán; thanh tra về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với Trung tâm Dịch vụ Đô thị huyện Nhơn Trạch, Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh; rà soát, chuẩn bị nội dung làm việc với Cục 3 - Thanh tra Chính phủ. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, ban hành 36 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền là trên 1,3 tỷ đồng.

Riêng đối với công tác tiếp công dân, Sở TN&MT Đồng Nai đã thực hiện nghiêm túc, phân công cán bộ trực và lập sổ ghi chép theo quy định; bố trí 01 lãnh đạo Sở TN&MT tiếp công dân vào ngày thứ 6 hàng tuần để chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, rà soát, kiện toàn Tổ tiếp công dân của Sở. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở TN&MT đã tiếp 83 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh và đã xử lý, hướng dẫn, trả lời các nội dung khiếu nại, phản ánh của công dân theo quy định.

Còn đối với công tác cải cách hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính, Sở TN&NT đã có tờ trình đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, ban hành thủ tục, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân; hoàn thành giải quyết 2.323 hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đúng và trước hạn, đạt tỷ lệ 97%; hoàn thành giải quyết 83.197 hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện, đạt tỷ lệ trên 95%.

dn3
Sở TN&MT Đồng Nai phấn đấu giải quyết đúng và trước hạn đạt 97% trở lên đối với hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 2019

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cũng như năm 2019, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, tập trung cải cách hành chính, giải quyết các thủ chính hành chính về tài nguyên và môi trường; phấn đấu duy trì kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 97% trở lên đối với hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, 95% trở lên đối với hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Trong đó, đối với công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường; hoàn thành công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác kiểm đếm, thu hồi đất; hoàn thành công tác xác định giá đất cụ thể phục vụ áp giá lập phương án bồi thường; hoàn thành lập thủ tục ký hợp đồng với Công ty ADCC về lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (F/S).

Về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai. Trong đó, Sở TN&MT yêu cầu các khu xử lý chất thải tiếp tục thực hiện triển khai các hạng mục xử lý, tái chế chất thải sinh hoạt tại địa phương. Đồng thời, Sở TN&MT phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các giải pháp liên quan nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt xuống dưới 30% theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra.

Đối với công tác thanh, kiểm tra; Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tiến hành thanh tra đối với 05 đơn vị kinh doanh hạ tầng; thanh tra đối với 03 đơn vị ngoài KCN; thanh tra, kiểm tra 20 đơn vị theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, đôn đốc các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính thực hiện việc nộp phạt; xử lý nghiêm vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản nếu phát hiện thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và do các đơn vị khác chuyển sang theo quy định pháp luật…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO