--Quảng cáo---

Sở TN&MT Đồng Nai: Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Ngành TN&MT - 16:09 09/10/2018

(TN&MT) - Phát huy những kết quả công tác 9 tháng năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai tập trung hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 cũng như hoàn thành tốt công tác năm 2018, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

dn1
Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường của tỉnh Đồng Nai

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong 9 tháng năm 2018, Sở TN&MT đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chuyên sâu 04 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý đất đai, bao gồm: Thông tư số 33 ngày 29/9/2017 của Bộ TN&MT, Quyết định số 03 ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 09, 10 ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Long Thành; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và tham mưu báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành; đề xuất xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; báo cáo xử lý về bồi thường, hỗ trợ các dự án khu dân cư và tái định cư trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Ngoài ra, triển khai rà soát, khắc phục các nội dung tồn tại sau Hội nghị Tổng kết Dự án tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 5010 ngày 21/5/2018 về các nội dung còn lại cần thực hiện để kết thúc Dự án tổng thể. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ để các Sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện. Đến nay, đã hoàn thành nghiệm thu kết quả đăng ký đất đai, xét cấp giấy chứng nhận đối với 87 xã và xây dựng kế hoạch tổ chức bàn giao cho các huyện để quản lý.

Mặt khác, hoàn thành xây dựng phương án quản lý 78 khu đất; xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ 72 khu đất; phối hợp với địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp nhận mặt bằng 03/35 khu đất chưa nhận bàn giao mặt bằng; thực hiện cho thuê mặt bằng ngắn hạn 24 khu đất, với giá trị hợp đồng trong năm 2018 thu được là 1,58 tỷ đồng; tổ chức đấu giá thành công 04 khu đất với tổng số tiền trên 382 tỷ đồng; tổ chức kiểm tra đối với các khu cho thuê và xây dựng báo cáo, đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Hiện tại, toàn tỉnh Đồng Nai có 32 KCN, trong đó, 31/32 KCN đã có dự án đi vào hoạt động về cơ bản đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung (HTXLNTTT) đạt 100%, với tổng công suất trên 167.000 m3/ngày, còn Khu Công nghệ cao Long Thành được thành lập ngày 20/7/2015 chưa đi vào hoạt động và chưa đầu tư xây dựng HTXLNTTT. Theo kết quả quan trắc phân tích môi trường tại 28 KCN có đủ nước thải vận hành HTXLNTTT, cho thấy 27/28 KCN có chất lượng nước thải đạt chuẩn theo quy định, đạt tỷ lệ trên 96%.

Thực hiện Thông tư số 24 ngày 01/9/2017 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, Sở TN&MT Đồng Nai đã có văn bản số 5825 ngày 30/8/2018 gửi các cơ sở có nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quy chế vận hành phối hợp quản lý hoạt động các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục nhằm tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 448 ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã hoàn hành xây dựng và trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 phê duyệt Danh mục vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng cấm xây mới công trình khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tất cả các huyện và Bản đồ vùng cấm, vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đối với các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tỷ lệ 1:25.000.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm 40/89 doanh nghiệp và kiểm tra 17/40 doanh nghiệp theo kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường năm 2018; giám sát 14/17 cơ sở theo danh sách các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Kết quả giám sát các nguồn thải, cho thấy hầu hết đều đạt quy chuẩn quy định. Ngoài ra, hoàn thành xử lý và phát hành 719 tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường, với tổng số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu được khoảng 4,8 tỷ đồng và  trên 55 triệu đồng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

dn2
Sở TN&MT Đồng Nai cũng có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai

Tập trung hoàn thành công tác năm

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Trong 3 tháng cuối năm 2018, Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 07 Quyết định liên quan đến lĩnh vực quản lý TN&MT; đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 09, 10 ngày 22/02/2018 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tham mưu điều chỉnh Quyết định số 03 ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng HKQT Long Thành; đôn đốc xử lý các trường hợp tái định cư, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử lý theo đúng quy định; theo dõi và kịp thời báo cáo tiến độ, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tổ chức việc thực hiện xác định giá đất cụ thể theo đúng quy định, bảo đảm hoàn thành 95% hồ sơ đúng và trước hạn.

Mặt khác, xây dựng phương án, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 16 khu đất; xây dựng phương án cho thuê 06 khu đất trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt; thường xuyên phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra các khu đất đã hợp đồng cho các cá nhân và tổ chức thuê sử dụng đúng mục đích thuê; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chỉ đạo xử lý; xây dựng phương án quản lý đối với 26 khu đất mới tiếp nhận; tổ chức quản lý chặt chẽ 152 khu đất được UBND tỉnh giao quản lý.

Ngoai ra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018; hướng dẫn thực hiện lập, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 và các dự án có sử dụng đất lúa dưới 10ha, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng dưới 20ha năm 2019 theo đúng quy định; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai đối với nội dung không phù hợp giữa quy hoạch ngành với quy hoạch sử dụng đất.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tiếp tục thực hiện Kế hoạch 833 ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Chỉ thị số 25 ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo đạt các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị Quyết số 185 ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Đồng Nai; tham mưu điều chỉnh Quyết định số 663 ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải

Cùng với đó, tiếp tục theo dõi tiến độ và đôn đốc các khu xử lý chất thải đầu tư các hạng mục công trình nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đôn đốc tiến độ triển khai đấu thầu đơn giá xử lý chất thải sinh hoạt của các địa phương để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo giải quyết; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 35 ngày 19/10/2015 về phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mặt khác, triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai quy định vùng cấm khai thác nước dưới đất, vùng hạn chế xây dựng mới công trình khai thác nước dưới đất, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất, thẩm quyền đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau khi được UBND tỉnh ban hành; bổ sung, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên nước phục vụ cho giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

Ngài ra, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch năm 2018 và hoàn thành các kết luận thanh tra, kiểm tra; hoàn thành xác minh 16 đơn đất đai không thuộc thẩm quyền của Sở TN&MT chuyển đến trong 9 tháng năm 2018; báo cáo đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai xử lý 02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và tập trung xử lý 30 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; đôn đốc các đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính thực hiện việc nộp phạt theo đúng quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO