--Quảng cáo---

Sở TN&MT Bình Dương: Triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong đợt dịch

Ngành TN&MT - Tường Tú - 10:05 10/06/2021

(TN&MT) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Bình Dương về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang triển khai nhiều giải pháp để vừa phòng chống dịch vừa triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngay từ đầu năm 2021, lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương đã quán triệt và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở TN&MT triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cơ quan Trung ương và của UBND tỉnh Bình Dương về phòng, chống dịch. Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác hay mất bình tĩnh trước các diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa sẵn sàng phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Sở TN&MT Bình Dương còn cải tiến công tác chỉ đạo điều hành bằng những giải pháp thiết thực, như: xây dựng chi tiết kế hoạch, chương trình công tác làm việc của năm; tham dự và triển khai nhiều cuộc họp trực tuyến do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức và chỉ đạo thực hiện. Qua đó, Sở TN&MT dễ dàng trao đổi công việc và sớm có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tổ tư vấn nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, các biện pháp về phòng, chống dịch đã được tỉnh Bình Dương tăng cường, nhằm hạn chế việc tập trung đông người tại các Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Do đó, người dân, doanh nghiệp hiện có thể thực hiện các thủ tục về lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngay tại nhà thông qua Cổng thông tin điện tử hành chính công của tỉnh Bình Dương: https://www.binhduong.gov.vn/ với tổng số thủ tục cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 11 và mức độ 4 là 50 thủ tục.

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Dương

Sở TN&MT Bình Dương cũng đã xây dựng Quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Theo đó, người dân có thêm cách tiếp cận khi thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương còn tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện thí điểm việc tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất. Đây là công cụ hữu ích để người dân nắm và biết về thông tin quy hoạch tại thửa đất mình đang sử dụng, từ đó, tránh trường hợp bị các đối tượng trục lợi cho mục đích không chính đáng.

Tỉnh Bình Dương có tốc độ phát triển nhanh, đất đai thường xuyên biến động, trong khi đó, lịch sử đất đai tỉnh Bình Dương trải qua nhiều thời kỳ. Một số biến động về đất đai yêu cầu phải đo đạc để phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa công tác đo đạc địa chính đi vào nề nếp hơn, Sở TN&MT Bình Dương yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát và ứng dụng công nghệ để quản lý. Theo đó, một trong những giải pháp được triển khai là ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ đo đạc. Qua đó, các hồ sơ đo đạc đảm bảo được tiến độ thực hiện, nhiều hồ sơ đo đạc được rút ngắn thực hiện.

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính

Với mục đích triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường theo tinh thần chỉ đạo của Bộ TN&MT và của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với triển khai một số nhiệm vụ của Đề án Thành phố thông minh Bình Dương; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã ban hành kế hoạch nhằm cụ thể hóa chính sách chất lượng, xây dựng kế hoạch áp dụng và tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 để kịp thời chỉ đạo khắc phục những điểm chưa phù hợp; tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 87 thủ tục hành chính và các quy trình giải quyết nội bộ của Sở TN&MT; tiến hành đánh giá kết quả thực hiện so với mục tiêu chất lượng đề ra; phân tích nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp đạt được mục tiêu đã đề ra, đảm bảo nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương còn tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tập trung và tập huấn sử dụng phần mềm thông qua sử dụng phân hệ ứng dụng dành riêng cho thiết bị di động tại các phòng, đơn vị. Theo đó các văn bản đi và đến được xử lý, cập nhật và chỉ đạo triển khai kịp thời trên phần mềm; tăng cường trang bị phần mềm diệt virus, rà quét mã độc, sử dụng tính năng tường lửa trên máy tính nhằm tăng cường độ bảo mật; tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ.

Theo Sở TN&MT Bình Dương, công tác cải cách thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường hiện đang dần được thay đổi theo hướng tích cực hơn; thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, cắt gọn nhưng vẫn đáp ứng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đã và đang hoạt động ổn định, phối hợp nhịp nhàng giữa các Chi nhánh và với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; tỷ lệ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đúng hạn đạt tỷ lệ trên 99,75%; người dân ngày càng dễ dàng tiếp cận các thông tin về đất đai, từ đó, làm tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng tra cứu giá đất trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT Bình Dương

Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Với lợi thế do sớm triển khai thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành TN&MT tỉnh Bình Dương, hiện nay, thông tin của hơn 1 triệu thửa đất trên địa bàn tỉnh đã được đưa vào cơ sở dữ liệu; hàng triệu hồ sơ đất đai đã được số hoá; bộ bản đồ địa chính cũng đã được chuẩn hoá và sử dụng thống nhất ở 3 cấp; phần mềm quản lý, vận hành khác dữ liệu với hàng trăm chức năng... Qua đó, các thủ tục hành chính về đất đai cũng đã được xử lý một cách chính xác, nhanh chóng, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, công tác cập nhật chỉnh lý đối với cơ sở dữ liệu về đất đai đã được lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Sở TN&MT Bình Dương quan tâm chỉ đạo thực hiện với quan điểm đây là xu hướng, lợi thế và tiền đề để phát triển các dự án thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, các biến động về đất đai sẽ được cập nhật hàng ngày vào cơ sở dữ liệu của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Nhờ đó, việc tra cứu và cung cấp thông tin về lĩnh vực đất đai cũng được hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Đặc biệt, Sở TN&MT Bình Dương đã xây dựng và tích hợp ứng dụng tra cứu và tính toán giá đất trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu; đồng thời, công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương; công khai danh sách các chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở; công khai Bảng giá đất để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Trước thực trạng đất đai là nguồn tài nguyên hữu hạn và là yếu tố then chốt cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đặc biệt, xác định việc chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai sẽ tạo thế chủ động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ này trước năm 2030 theo chỉ đạo của Bộ TN&MT.

Lãnh đạo Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, song theo xu thế và lợi thế của công nghệ thông tin, Sở TN&MT hiện đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện các đề án - dự án hiệu quả thiết thực, các sản phẩm được áp dụng ngay để phục vụ, đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường, nhất là về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO