TKV đảm bảo cung ứng đủ than cho nhu cầu trong nước

(TN&MT) - Theo TKV, sản xuất than của ngành đã đáp ứng tối đa các chủng loại than theo nhu cầu của thị trường than trong nước. Hiện, toàn ngành than đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra đồng thời khẳng định TKV luôn luôn sẵn sàng cung ứng đủ than cho nhu cầu của nền kinh tế.

T13a
Tập đoàn Than bằng mọi cách đáp ứng đủ than cho thị trường trong nước. Ảnh: MH

Trong 7 tháng năm 2019, TKV đã sản xuất được 24,5 triệu tấn than nguyên khai, đạt 61,2% kế hoạch năm. Sản lượng than sạch thành phẩm đạt 23,8 triệu tấn, bằng 63% kế hoạch năm. Cũng trong 7 tháng đầu năm, TKV tiêu thụ 26,6 triệu tấn than, bằng 63% kế hoạch năm. Trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 26,18 triệu tấn, riêng các hộ điện đạt 21,4 triệu tấn, bằng 63% kế hoạch, bằng 118% cùng kỳ, tăng 3,2 triệu tấn so với cùng kỳ. Theo TKV, sản xuất kinh doanh của ngành đã đáp ứng tối đa các chủng loại than theo nhu cầu cho các nhà máy nhiệt điện và các hộ sử dụng khác. Các đơn vị trong ngành than tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động với mức lương bình quân toàn Tập đoàn đạt mức 11,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 101,7% kế hoạch năm và bằng 101% so với thực hiện năm 2018, riêng khối sản xuất than đạt mức 12,93 triệu đồng/người/tháng.

Về tình hình nhập khẩu than, trong 7 tháng năm 2019, TKV đã nhập khẩu 3,14 triệu tấn, đạt 68% so với kế hoạch năm. Tuy vậy, do giá than trên thế giới đang giảm sâu (giảm tới 40%) nên ngoài TKV, nhiều đầu mối nhập khẩu than đang đẩy mạnh nhập khẩu. Đại diện TKV cho biết, Tập đoàn sẽ tiếp tục áp dụng tỷ lệ pha trộn 40% than nhập khẩu chất lượng cao và 60% than trong nước để tạo ra loại than có chất lượng trung bình cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện, điều này đảm bảo đồng thời hai mục tiêu là đảm bảo nguồn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện và đưa giá bán than theo hướng thị trường.

Những tháng cuối năm  2019 và các năm tới, TKV sẽ tập trung cân đối giữa sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho than ở mức hợp lý, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế, đặc biệt là than cho sản xuất điện. TKV sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tiết giảm chi phí trong tất cả các lĩnh vực để đảm bảo cân đối tài chính, thu nhập cho người lao động và chuẩn bị các điều kiện tăng sản lượng khai thác. Cụ thể trong tháng 8/2019, TKV đặt mục tiêu sản xuất tối thiểu 2,7 triệu tấn than, tiêu thụ 3,6 triệu tấn. Trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 3,3 triệu tấn; xuất khẩu 300 nghìn tấn; nhập khẩu 520.000 tấn. Để đảm bảo đủ nguồn than cung cấp cho khách hàng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (theo kế hoạch là khoảng 45 triệu tấn than trong năm nay), TKV sẽ tăng cường khai thác, tăng nhập khẩu và đẩy mạnh chế biến, pha trộn than đáp ứng kịp thời nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký cam kết.

Trong công tác quản trị, TKV chủ trương tiếp tục rà soát các quy chế, quy định về quản trị nội bộ, một mặt để tăng cường kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, mặt khác tạo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị trong quản lý điều hành, thúc đẩy sản sản xuất, sử dụng dịch vụ sản phẩm của các đơn vị trong tổ hợp công ty mẹ, công ty con. Đồng thời, tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp để ứng dụng tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

TKV yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, siết chặt quản lý than đầu nguồn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-Tg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than.

Tác giả bài viết: Minh Anh