--Quảng cáo---
  • quy định về phân vùng môi trường của pháp luật về BVMT

Chuẩn bị khung pháp lý để thi hành Luật BVMT 2020: Một số điểm mới lần đầu tiên được quy định
Môi trường -  Thảo Linh - 14:29 01/07/2021
(TN&MT) - Luật BVMT 2020 lần đầu tiên dành 2 điều quy định về BVMT di sản thiên nhiên và bổ sung“cộng đồng dân cư"vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nhằm khẳng định vị trí, vai trò của nhóm đối tượng quan trọng này trong công tác BVMT… Những quy định này sẽ được quy định chi tiết tại Dự thảo Nghị định lần này như thế nào?
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO