Quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Khoáng sản - 00:00 25/04/2016

(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình hoạt động, tháng 7/2015 chúng tôi nhận được thông báo phải thực hiện các quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương, doanh nghiệp của tôi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ về các quy định này. Quý báo cho tôi hỏi, quy định mới về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản được quy định tại văn bản nào? Cụ thể văn bản đó ra sao?

(Lương Minh Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời

Câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo những gì bạn trình bày, chúng tôi cho rằng văn bản bạn đang quan tâm chính là Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2015 và thay thế Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện quy định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

Theo đó, các đối tượng gồm: tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản; tổ chức, cá nhân đã có giấy phép khai thác khoáng sản và phương án được phê duyệt nhưng thay đổi diện tích, độ sâu, công suất khai thác khoáng sản khi có phương án cải tạo, phục hồi môi trường hoặc phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc cùng một cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì lập phương án hoặc phương án bổ sung theo mẫu quy định. Sau đó, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ quan quy định để tiếp nhận và thẩm định.

Hội đồng thẩm định sẽ được thành lập để thẩm định cho từng phương án, phương án bổ sung. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tư vấn cho cơ quan thẩm định, phê duyệt phương án, phương án bổ sung; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan thẩm định, phê duyệt về kết quả thẩm định. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai và kết luận theo đa số.

Ngoài ra, theo quy định của Thông tư 38/2015, tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) bằng tổng kinh phí của các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường.

Tổ chức, cá nhân nộp số tiền ký quỹ hàng năm phải tính đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hàng năm nhân với chỉ số giá tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án, phương án bổ sung được phê duyệt. Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm áp dụng theo công bố của Tổng cục Thống kê cho địa phương nơi khai thác khoáng sản hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Hơn nữa, trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mới, thời gian ký quỹ được xác định theo dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền thẩm định nhưng tối đa không được quá 30 (ba mươi) năm; Trường hợp đã có Giấy phép khai thác khoáng sản, thời gian ký quỹ xác định theo thời hạn còn lại trong Giấy phép khai thác khoáng sản tính từ thời điểm phê duyệt phương án, phương án bổ sung…

Về phương thức ký quỹ: Trường hợp tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn dưới 03 (ba) năm thì thực hiện ký quỹ một lần. Mức tiền ký quỹ bằng 100% (một trăm phần trăm) số tiền được phê duyệt, có tính yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 03 (ba) năm trở lên thì được phép ký quỹ nhiều lần. Số tiền ký quỹ lần đầu phải tính tới yếu tố trượt giá tại thời điểm ký quỹ và được xác định như sau:

-Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn dưới 10 (mười) năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 25% (hai mươi lăm phần trăm) tổng số tiền ký quỹ;

- Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 10 (mười) năm đến dưới 20 (hai mươi) năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng số tiền ký quỹ;

- Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 20 (hai mươi) năm trở lên: mức ký quỹ lần đầu bằng 15% (mười lăm phần trăm) tổng số tiền ký quỹ…

Trên đây là một số quy định quan trọng của Thông tư số 38/2015 về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Bạn hãy đối chiếu các quy định này với hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương để biết được cụ thể những quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp mình; đồng thời, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật.

Báo TN&MT


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO