--Quảng cáo---

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016-2020

Kinh tế - 00:00 09/11/2016

(TN&MT) - Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, với 428/438 số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, ngày 09/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 -2020.

Tại Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính – Ngân sách nhà nước (NSNN) 5 năm 2011-2015, định hướng kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu quốc hội.

với 428/438 số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, ngày 09/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 -2020
Với 428/438 số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, ngày 09/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 -2020

Liên quan đến tỷ lệ bội chi NSNN, nhiều ý kiến cho rằng, trong giai đoạn 2011-2015, bội chi NSNN ở mức cao, gây áp lực nợ công lớn, đề nghị Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân. Trong giai đoạn 2016-2020 đề nghị giảm bội chi không quá 3,7%GDP.

Đối với ý kiến này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh kinh tế phát triển không thuận lợi một số năm gần đây, tăng trưởng thấp hơn dự kiến, ảnh hưởng đến thu NSNN; trong khi đó, nhu cầu đầu tư phát triển ngày càng lớn, nhiều chính sách an sinh xã hội đã ban hành cần có nguồn lực để bố trí thực hiện, do vậy, bội chi NSNN trong giai đoạn 2011-2015 không kiểm soát được như kế hoạch đề ra.

Mức bội chi hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định, bao gồm cả việc điều chỉnh lại bội chi NSNN. Tuy nhiên, việc giảm bội chi ở mức không quá 3,7%GDP giai đoạn 2016-2020 cần được cân nhắc, do dẫn đến thay đổi lại phương án cân đối NSNN, trong đó, có dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trình Quốc hội.

Do vậy, để bảo đảm có nguồn thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng, kế hoạch đã xây dựng, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho giữ như phương án Chính phủ trình là 3,9%GDP.

Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020, cần kiên quyết, kiên trì giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính, phải giảm mạnh bội chi NSNN để nợ công không vượt giới hạn cho phép; triệt để tiết kiệm chi; việc ban hành các chính sách làm tăng chi NSNN phải căn cứ khả năng nguồn lực; kế hoạch đầu tư công trung hạn phải nằm trong kế hoạch tài chính 5 năm; phấn đấu đến năm 2020 bội chi không quá 3,5%GDP.

Đại biểu ấn nút thông qua. Ảnh: Quốc Khánh
Đại biểu ấn nút thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 -2020. Ảnh:Quốc Khánh

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua ngày 09/11, mục tiêu tổng quát của kế hoạch tài chính 5 năm là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế và cơ chế tài chính quốc gia; huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; từng bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước; cân đối giữa tích lũy và tiêu dùng, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính; giảm mạnh và kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 khoảng 6.864 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,65 lần so với giai đoạn 2011-2015; bảo đảm tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước không thấp hơn 23,5% GDP, trong đó thuế, phí, lệ phí khoảng 21% GDP; tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 84-85% tổng thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách theo hướng tích cực. Tổng chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016- 2020 khoảng 8.025 nghìn tỷ đồng, trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25- 26% tổng chi ngân sách nhà nước; giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64% tổng chi ngân sách nhà nước. Ưu tiên đảm bảo chi trả nợ, chi dự trữ quốc gia.

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016- 2020 tối đa khoảng 2.000 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ là 260 nghìn tỷ đồng (bao gồm 60 nghìn tỷ đồng còn lại của giai đoạn 2014- 2016), từ nguồn vốn ngoài nước là 300 nghìn tỷ đồng, từ nguồn bán bớt phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả 10 nghìn tỷ đồng dự kiến bù hụt thu ngân sách trung ương năm 2015 nhưng chưa sử dụng). Phân bổ 1.800 nghìn tỷ đồng, dành 10% dự phòng chưa phân bổ để xử lý rủi ro về thu và các yêu cầu cấp bách về đầu tư trong điều hành. Căn cứ tình hình thực tế, số bố trí chi đầu tư phát triển sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm...

Việt Hùng - Hải Ngọc


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO