--Quảng cáo---

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EVFTA

Trong nước - Khương Trung – Tuyết Chinh - 09:21 08/06/2020

(TN&MT) - Sáng nay (8/6), trong ngày làm việc đầu tiên của đợt 2, Quốc hội họp tập trung tại Hà Nội và sẽ biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết. Nội dung này được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, từ ngày 8- 18/6/2020, Quốc hội tiến hành họp đợt 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Hôm nay (8/6), Quốc hội bắt đầu họp đợt 2 theo hình thức tập trung. Ảnh: quochoi.vn

Theo Chương trình, từ 7h15 đến 7h45 phút ngày 8/6, đại biểu Quốc hội dự buổi diễu hành của Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Sau đó, tại phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu về một số vấn đề kết quả Quốc hội họp trực tuyến.

Quốc hội biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết sau: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA); Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Phiên họp thông qua Nghị quyết EVFTA và Nghị quyết EVIPA có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán các nước Liên minh châu Âu tại Hà Nội.

Trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết EVFTA, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (sau đây gọi tắt là Hiệp định) được ký ngày 30/6/2019 tại Hà Nội (Việt Nam.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết EVFTA

Về Tổ chức thực hiện điều ước quốc tế, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật tại Phụ lục 4 kèm theo Nghị quyết này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để tự mình hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, thực hiện có hiệu quả và theo đúng lộ trình các cam kết của Hiệp định.

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Hiệp định; phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định; chuẩn bị nguồn lực để bảo đảm tận dụng và phát huy các cơ hội, lợi thế mà Hiệp định đem lại; xây dựng, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện Hiệp định; tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung Hiệp định để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân; thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả và hiệu quả thực thi các cam kết đã ký trong Hiệp định, định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về việc thực hiện Hiệp định.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Tại phiên làm việc, 457 đại biểu quốc hội (đạt 94,62%) tham gia biểu quyết và 457 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO