--Quảng cáo---

Quảng Trị tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

Ngành TN&MT - 08:58 09/04/2018

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản số 1276/UBND-TN gửi các cơ quan chức năng và địa phương liên quan về việc tăng cường công tác...

 

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản số 1276/UBND-TN gửi các cơ quan chức năng và địa phương liên quan về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.
 

Anh 1
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản tại địa phương

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực và tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, dịa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản; Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản đúng các quy định của pháp luật về khoáng sản và các pháp luật liên quan, các khu vực cấp phép hoạt động khoáng sản đảm bảo không thuộc khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Hướng dẫn, kiểm tra việc lập báo cáo về bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo quy định của Bộ TN&MT tại Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 1/3/2013. Tăng cường kiểm tra tình hình thăm dò, khai thác khoáng sản ở các khu vực đã được khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản khoanh tán, nhỏ lẻ. Chỉ trình UBND tỉnh đề xuất Bộ TN&MT khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với các khu vực đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị thu hồi giấy phép khai thác và yêu cầu các doanh nghiệp đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường ở những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, mất trật tư an ninh. Nâng cao chất lượng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Tăng cường kiểm tra giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản.

Rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với các giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện công tác đóng cửa mỏ. Hàng năm, tổng hợp số liệu về công tác thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT.
 

Anh 2
Hoạt động khai thác khoáng sản tại một số doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Cục Thuế tỉnh rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Đối với Sở NN&PTNT không đề xuất UBND tỉnh chuyển đổi rừng tự nhiên sang hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Trung ương. Các địa phương trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành tại Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 6/7/2017. Kiên quyết xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý nghiêm khắc các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Đồng thời tiếp tục thực hiện các Quyết định liên quan của Chính phủ về chiến lược phát triển khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đối với nhóm khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có thu hồi khoáng sản, chủ đầu tư khi lập dự án phải báo cáo UBND tỉnh (qua Sở TN&MT) để láy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản có thẩm quyền cấp phép theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO