--Quảng cáo---

Quảng Ninh: Tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh

Tin tức - 11:21 11/03/2019

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh vừa có báo cáo về tình hình thực hiện năm 2018 của “Chương trình Mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020”, gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, tỉnh đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính của các dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC).

Trồng dặm cây rừng ngập mặn
Người dân trồng dặm rừng ngập mặn thuộc Dự án Gây tạo bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ đê thôn 1 TP Móng Cái 

Về tình hình lập, phê duyệt và triển khai nhiệm vụ, dự án theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn các Bộ quản lý chương trình, hợp phần, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT chủ trì triển khai 3 dự án thuộc Chương trình SP-RCC, đó là: Nâng cấp hệ thống đê Quan Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn; Gây tạo bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ đê thôn 1, thành phố Móng Cái; Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 – 2020.

Đến nay, công tác thi công xây dựng đê Quan Lạn đã hoàn thành 84,63% giá trị hợp đồng dự án. Hạng mục trồng rừng ngập mặn chắn sóng rừng ngập mặn cũng đã hoàn thành 85% tổng khối lượng diện tích trồng mới 22,7 ha; hoàn thành 100% diện tích trồng bổ sung 20 ha. Giá trị thực hiện chăm sóc bảo vệ năm 1 đạt 6,18/9,3 tỷ đồng, trồng bổ sung năm 2 đạt 1,08 /1,23 tỷ đồng.

Dự án Gây tạo bãi và trồng cây ngập mặn bảo vệ đê thôn 1 đã hoàn thành 100% Kế hoạch trồng rừng từ năm 2015 đến nay với tổng diện tích là 88,1 ha. Riêng năm 2018, đã chăm sóc, trồng dặm và bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4 với diện tích trồng mới 43,5 ha đạt 83,5%. DIện tích trồng bổ sung cải tạo nâng cao chất lượng rừng đạt 36 ha đạt 100%.

Với Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 – 2020, từ năm 2016 đến nay, tổng diện tích trồng rừng là 768, 25 ha, tương ứng 53% kế hoạch được giao. Riêng năm 2018, tổng diện tích thực hiện chăm sóc, trồng dặm, bảo vệ rừng trồng năm 1, năm 2, năm 3 là 335,47ha, trong đó có 38,68 ha rừng trồng mới và 296,79 ha rừng trồng bổ sung, cải tạo, thay thế.

Về hợp phần biến đổi khí hậu của Chương trình mục tiêu, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở TN&MT triển khai 2 dự án: Dự án Xây dựng và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 và Dự án Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Ninh. HIện, tỉnh đang trong công tác chuẩn bị cho phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và tổ chức thực hiện thuê tư vấn đấu thầu 2 Dự án theo quy định.

Theo Quyết định số 1052/QĐ-TTg ngày 21/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 cho hợp phần Ứng phó BĐKH trong Chương trình mục tiêu ứng phó BĐKH và TTX, địa phương được phân bổ 700 triệu đồng để thực hiện 2 dự án trên. Tuy vậy, do việc phê duyệt Đề cương và dự toán 2 dự án nêu trên phải dảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tính đến ngày 21/1/2019, tỉnh Quảng Ninh mới hoàn thành nên chưa kịp thời giải ngân nguồn vốn ngân sách sự nghiệp Trung ương giao năm 2018. Chính vì vậy, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị được chuyển việc giải ngân các dự án này sang năm 2019.

Đối với 3 dự án thuộc chương trình SP-RCC, hiện nay, các dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính. Sở cũng đề nghị Trung ương tiếp tục xem xét bố trí vốn cho khối lượng công việc đã hoàn thành và kịp thời gian phân bổ tiếp cho các hạng mục theo đúng tiến độ được phê duyệt, nhằm hoàn thành công trình đúng tiến độ và không gây nợ động xây dựng cơ bản.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO