--Quảng cáo---

Quảng Ngãi: Ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp

Tài nguyên - Võ Hà - 11:03 03/07/2020

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn chỉ đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật nhằm ngăn chặn vi phạm pháp luật trong bảo vệ rừng

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng được giao rừng phòng hộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, đặc biệt chú ý thực hiện các giải pháp chống chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Một vụ phá rừng ở Quảng Ngãi

Chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh khẩn trương xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

 Rà soát, đề xuất xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đối với những vị trí, khu vực có tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí để có cơ sở triển khai thực hiện.

 UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí có sử dụng rừng trên địa bàn đã được UBND huyện, thị xã, thành phố cấp phép đầu tư để xác định sự phù hợp với Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật; sau khi kiểm tra, rà soát (nếu có) hướng dẫn, xử lý theo Công văn số 3923/BNN-TCLN ngày 11/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quảng Ngãi triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng

 Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, giải pháp chống chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

 Triển khai cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được giao đất, rừng phòng hộ, liên kết nhóm hộ tự nguyện xây dựng, tổ chức thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Luật Lâm nghiệp và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đề án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO