--Quảng cáo---

Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai

Đất đai - Võ Hà - 15:53 01/09/2020

(TN&MT) - Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn thành việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để giao nộp sản phẩm lên cấp tỉnh.

Theo lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi (cơ quan tham mưu chính cho tỉnh về công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019), thời gian qua, công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh còn chậm.

Đối với cấp xã, tổng số 184/184 xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh cùng các khối lượng hoàn thành như: Thu thập số liệu, khoanh vẽ các biến động ở các kỳ thống kê từ năm 2015- 2019 trên bản đồ kiểm kê khoanh bao; Điều tra khoanh vẽ các khoanh đất về ranh giới sử dụng đất, đối tượng quản lý đất trên thực địa; Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất cấp xã theo các loại đất, loại đối tượng sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 27/2018 ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp xã; Tổng hợp số liệu đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và đất bị sạt lở theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu cấp quản lý sản xuất; Quản lý nhà nước và gửi số liệu về Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện để tổng hợp kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; Đưa số liệu lên hệ thống TK 0nline phần mềm của Tổng cục Quản lý đất đai để tổng hợp.

Việc kiểm kê đất đai năm 2019 ở Quảng Ngãi còn chậm

Đối với cấp huyện, toàn bộ 14/14 huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. Tuy nhiên, qua kiểm tra sản phẩm giao nộp của các đơn vị vẫn còn nhiều sai sót, chưa đúng và đầy đủ theo quy định, Văn phòng đã lập phiếu ghi ý kiến kiểm tra gửi cho phòng TN&MT và đơn vị thi công, đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ giao nộp lại.

Lý giải nguyên nhân kiểm kê đất đai năm 2019 chậm, theo ông Phạm Đình Phong - Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, về khách quan, việc tổ chức triển khai công tác này ở các cấp từ trung ương, tỉnh chậm so với quy định, dẫn đến các cấp, huyện, xã chậm; Phần mềm online trực tuyến về thống kê, kiểm kê đất đai năm 2019 cũng chậm, chưa đáp ứng kịp thời trong việc tổng hợp số liệu ở các cấp.

Bên cạnh đó, cán bộ địa chính xã ở một số địa phương mới luân chuyển, do đó chưa nắm bắt được tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn nên rất khó trong công tác kiểm kê. Trong kiểm kê lần này quy trình thực hiện có thay đổi theo hướng bắt buộc ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý và tính toán số liệu diện tích tự nhiên một số xã tăng (giảm) khá lớn so với diện tích của kỳ kiểm kê năm 2014 do có sự điều chỉnh địa giới hành chính nên các địa phương gặp nhiều lúng túng khi triển khai.

Về nguyên nhân chủ quan, sự phối hợp giữa các đơn vị tư vấn với UBND các xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện ở một số địa phương, đơn vị chưa đồng bộ; một số địa phương chưa xác định tầm quan trọng của công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng nằm 2019 nên khoán trắng cho các đơn vị tư vấn thực hiện.

Công tác theo dõi, kiểm tra ở cấp huyện chưa được chú trọng, không thường xuyên, do đó chưa tháo gỡ kịp thời những tồn tại, vướng mắt trong quá trình thực hiện ở cấp xã và các đơn vị tư vấn. Qua kiểm tra của Tổ chuyên viên của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy một số huyện chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát trong quá trình thực hiện, mới dừng lại ở khâu tiến độ thời gian, chưa quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, một số địa phương thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện quá chậm, do đó đơn vị tư vấn triển khai thực hiện còn cầm chừng, ảnh hưởng lớn đến tiến độ.

Việc hoàn thiện bản đồ hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đó là cơ sở để chính quyền quản lý một cách hiệu quả về đất đai, giảm bớt tình trạng khiếu nại có liên quan. Do đó, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thi công từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gửi số liệu về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định.

  • Hiện đại hóa ngành đo đạc và bản đồ
    Ngành TN&MT - Thúy Hằng - 12:07 01/09/2020
    (TN&MT) - Lần đầu tiên Việt Nam có được mạng lưới các trạm định vị vệ tinh thu liên tục tín hiệu từ các hệ thống định vị toàn cầu bằng vệ tinh (GNSS) đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế đã góp phần hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ đối với Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần  thứ 4.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO