--Quảng cáo---

Quảng Nam: Tập trung tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc về đất đai

Đất đai - 07:57 01/08/2018

(TN&MT)- Tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai  thực hiện các dự án trọng điểm, là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra trong phiên họp thường kì tháng 7 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Nam tại phiên họp thường kì tháng 7 vừa diễn ra: Trong 7 tháng đu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hi ca tnh có nhiu chuyn biến tích cc.

Ch s sn xut công nghip tăng 1,5% so vi tháng trước và tăng 24,5% so vi cùng kỳ; ch s tiêu th ngành công nghip chế biến, chế to tăng 3,4 ln so vi cùng kỳ; ch s tn kho ngành công nghip gim 1,8% so vi tháng trước; ch s s dng lao đng tăng 2,4% so vi cùng kỳ.
 

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp (ảnh Linh Chi)
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang chủ trì cuộc họp (ảnh Linh Chi)

Ngành Thương mi, dch v tiếp tc đt nhiu kết qu tích cc, tng mc bán l hàng hóa và doanh thu dch v tiêu dung 7 tháng đu năm đt hơn 26 ngàn t đng, tăng 10,6% so vi cùng kỳ và tăng hu hết các ngành kinh tế. Tng lượt khách tham quan, lưu trú trong tháng 7 hơn gn 600 nghìn lượt, tăng hơn 14% so vi cùng kỳ.

Trên lĩnh vc nông nghip, cây trng sinh trưởng và phát trin tt, chăn nuôi phát trin khá, dch bnh được kim soát. Thu ngân sách 7 tháng đu năm đt hơn 12.960 t đng, đt gn 66% d toán, tăng 17,4% so vi cùng kỳ. Quc phòng, an ninh tiếp tc tăng cường và gi vng. Công tác an sinh xã hi, đn ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công được quan tâm, thc hin có hiu qu.

Đ đt được các ch tiêu kinh tế xã hi đã đ ra trong năm 2018, UBND tnh Quảng Nam đã yêu cu các ngành, đa phương cn bám sát kế hoch, tp trung thc hin tt các gii pháp b sung đã đ ra ti Ngh quyết ca HĐND tnh ti kỳ hp th 7, HĐND tnh khóa IX.
 

Nhiều dự án ở Quảng Nam bị chậm tiến độ do vướng mắc về đất đai
Nhiều dự án ở Quảng Nam bị chậm tiến độ do vướng mắc về đất đai

Trong đó, tập trung tháo g khó khăn, ci thin môi trường đu tư nhm phát trin sn xut, kinh doanh. Thúc đy tiến đ thi công các công trình, thu hi các ngun tm ng, gii ngân 100% vn đu tư xây dng cơ bn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn.

Cùng vi đó, ci thin mnh m môi trường đu tư nhm huy đng ti đa các ngun lc, nâng cao ch s năng lực cnh tranh cp tnh (PCI). Tiếp tc rà soát, đơn gin hóa các th tc hành chính, gim thiu thi gian và chi phí, to điu kin thun li nht cho người dân và doanh nghip. Tiếp tc trin khai dch v công trc tuyến mc đ 3, 4 ti các đơn v.

Trin khai thc hin các gii pháp đng b, mnh m nhm đm bo an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi trên đa bàn, ch đng các bin pháp phòng nga t xa. Tăng cường các gii pháp đm bo an toàn giao thông trên đa bàn tnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO