--Quảng cáo---

Quảng Bình thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Môi trường - 00:00 05/10/2017

(TN&MT) – UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định số 3466/QĐ-UBND thành lập Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng.

Theo đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tham mưu tiếp nhận quản lý và sử dụng các nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Quỹ có Hội đồng Quản lý và 2 Ban trực thuộc (Ban Kiểm soát và Ban Điều hành).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Tổ chức thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định hỗ trợ đầu tư.

Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng có tiếp nhận tiền, thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án. Chỉ đạo, hướng dẫn đối tượng được hưởng nguồn tài chính do Quỹ hỗ trợ…

Chi cục Kiểm lâm tỉnh (Sở NN-PTNT) được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Hội đồng quản lý Quỹ.

PV

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO