--Quảng cáo---

Quảng Bình: Tăng cường công tác quản lý đất đai

Đất đai - Hồng Thiệu - 20:50 18/09/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/9/2020 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại ở một số địa phương về công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, còn tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra. Nhiều địa phương thực hiện việc giao đất, cho thuê đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đúng thẩm quyền. nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thường xuyên.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai; Tập trung tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ 10 năm tới; Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối với đất lâm nghiệp phải được thực hiện thống nhất và đồng bộ theo quy định của Luật Lâm nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác.

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, có giải pháp để hoàn thành, giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thanh tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) của địa phương, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các quy định chi tiết liên quan đến lĩnh vực đất đai; đồng thời, rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện; xử lý nghiêm các công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các cấp; chủ động thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và tham mưu UBND tỉnh lập Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, trình HĐND tỉnh thông qua, làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng và thẩm định giá đất; tăng cường công tác định giá đất cụ thể bảo đảm chất lượng và thời gian yêu cầu. Việc thuê đơn vị tư vấn khảo sát đề xuất phương án giá đất cụ thể phải đảm bảo điều kiện về chức năng, năng lực và kinh nghiệm, trong hợp đồng phải quy định thời gian hoàn thành cụ thể, để đảm bảo công tác xác định giá đất cụ thể nhanh chóng, kịp thời, có độ chính xác cao và khả thi. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát hiện kịp thời những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được cấp thẩm quyền phê duyệt.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO