--Quảng cáo---

Quảng Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

Quản lý chất thải rắn - Hồng Thiệu - 10:15 21/05/2021

(TN&MT) - Ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 800/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn.

Nhằm thúc đẩy quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng, tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành, phát triển các mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng nội địa, tạo việc làm ổn định, việc làm xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Khuyến khích các mô hình sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường.

Kế hoạch số 800/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2030, đề ra mục tiêu cụ thể như: giai đoạn 2021 - 2025, giảm 05 - 08% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính như dệt may, thép, nhựa, hoá chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy và chế biến thủy hải sản trên địa bàn Quảng Bình; xây dựng, áp dụng từ 04 - 06 mô hình sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến, nhân rộng các mô hình sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn; xây dựng 1-2 chuỗi liên kết cho ngành hàng chủ lực, thúc đẩy chuỗi cung ứng theo theo hướng phát triển bền vững; 70% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 85% siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Ngoài ra, giảm thiểu ít nhất 40 - 50% túi nhựa khó phân hủy được sử dụng đối với các chợ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 30% đối với các chợ đạt chuẩn nông thôn mới; 100% các huyện, thị xã, thành phố hàng năm có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; 100% các cơ quan Nhà nước sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Hạn chế sử sản phẩm nhựa khó tiêu hủy.

Đến năm 2030, phấn đấu giảm 07 - 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy và chế biến thủy hải sản trên địa bàn tỉnh; xây dựng, áp dụng từ 05 - 06 mô hình sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến, nhân rộng các mô hình sản xuất sạch hơn, mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng 2 - 3 chuỗi liên kết cho ngành hàng chủ lực; thúc đẩy chuỗi cung ứng theo theo hướng phát triển bền vững; 100% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho sản phẩm bao bì nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy; giảm thiểu ít nhất 50 - 60% túi nhựa khó phân hủy được sử dụng đối với các chợ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 40% đối với các chợ đạt chuẩn nông thôn mới; phổ biến các mô hình về áp dụng sản xuất sạch, kinh tế tuần hoàn và sản xuất và tiêu dùng bền vững.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quán triệt đầy đủ các nội dung của Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030; chủ động phối hợp triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả trong việc tổ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO