--Quảng cáo---

Quản lý, bảo vệ khu vực khoáng sản đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Khoáng sản - 16:22 27/02/2018

​(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 1004/UBND-NNTN về việc lập hồ sơ thủ tục, tổ chức đấu giá, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông và quản lý, bảo vệ khu vực khoáng sản đấu giá trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh
Tỉnh Quảng Ngãi tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thuê tổ chức tư vấn có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ và năng lực chuyên môn sâu về lĩnh vực địa chất - khoáng sản tiến hành lập dự toán kinh phí cho công tác khảo sát, lập và thi công Đề án thăm dò cát, sỏi lòng sông và thực hiện thi công Đề án thăm dò đối với các mỏ cát, sỏi lòng sông nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác và chịu trách nhiệm thẩm tra dự toán do tổ chức tư vấn lập; Hoàn thành công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng; trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng; giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền khai thác theo quy định.

​Chủ động kế hoạch, thời gian tổ chức đấu giá; trước khi tổ chức đấu giá, chủ trì, phối hợp với các tổ chức tư vấn lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường; thời hạn chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hoàn thành việc thẩm định​ hồ sơ, trình UBND tỉnh cấp phép khai thác cho tổ chức trúng đấu giá. Việc cấp phép khai thác cho tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác phải đảm bảo thực hiện trước mùa mưa lũ hàng năm.

Về kinh phí lập và thi công Đề án thăm dò cát, sỏi lòng sông; dự án đầu tư, thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác khoáng sản; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường; đề án cải tạo, phục hồi môi trường là do tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác hoàn trả cho tổ chức tư vấn (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) và dự toán kinh phí phải được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai trong quy chế đấu giá và hồ sơ bán đấu giá cho tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá biết, trước khi tổ chức đấu giá.

Giao Sở Xây dựng: Chậm nhất trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ do tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông nộp, phải hoàn thành việc thẩm định thiết kế cơ sơ dự án đầu tư khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì phổ biến và triển khai Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác (cát, sỏi lòng sông) nằm trong kế hoạch đưa ra đấu giá; tuyệt đối không để người dân lấn, chiếm, khai thác trái phép các khu vực cát đấu giá. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn có khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tổ chức quản lý, ngặn chặn kịp thời, không cho người dân địa phương lấn, chiếm đất để canh tác (trồng chuối, cỏ voi, hoa màu…) trên phần diện tích khu vực khoáng sản đấu giá để tạo cớ đòi tiền bồi thường, hỗ trợ; cản trở, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO