--Quảng cáo---

PVN: Quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

Kinh tế - PV - 21:21 16/10/2021

(TN&MT) - Với vị trí và vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, là Tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD trong năm 2021, đóng góp vào sự phục hồi của nền kinh tế đất nước.

Ngày 15/10,  Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 6 của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khai mạc. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh, Hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn về kết quả công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn 9 tháng đầu năm, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đặc biệt, tổng kết hơn 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe dự thảo các báo cáo gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021; Báo cáo rà soát, đánh giá thực trạng tình hình đầu tư các dự án của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; Báo cáo công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại năm 2021; Báo cáo Tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên.

9 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện hết sức khó khăn. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt giãn cách liên tiếp đã gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế cũng như đời sống xã hội, sản xuất, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu bị đình trệ, đứt gãy, sức mua trong nước giảm sút, hàng loạt công ty, xí nghiệp phải giải thể, ngưng hoạt động. Tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề và toàn diện đến hoạt động SXKD và đầu tư của Tập đoàn ở cả 05 lĩnh vực hoạt động, trong đó lĩnh vực: lọc hóa dầu và phân phối sản phẩm dầu khí; công nghiệp khí; công nghiệp điện; dịch vụ dầu khí chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề nhất.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia, các Ban chỉ đạo địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành các chỉ thị/thông báo/văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên “Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid- 19 giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn”. Với mục tiêu “Đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư tiếp tục duy trì ổn định, an toàn, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm thông suốt”. Kết quả 9 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra

Có được những kết quả đáng ghi nhận như vậy phải nói rằng ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đã có sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Với chiến lược đồng bộ trong xây dựng kịch bản, kế hoạch và tổ chức kiểm soát chặt chẽ đầu vào, áp dụng nghiêm túc 5K, mô hình sản xuất, vận hành “ba tại chỗ” có vùng đệm, vùng kết nối... đặc biệt là chiến lược tiêm vắc-xin kết hợp với chăm lo sức khỏe, tăng sức đề kháng cho người lao động đã giúp Tập đoàn ứng phó kịp thời với những khó khăn, các nhà máy/giàn khoan/các công trình, dự án trọng điểm của Tập đoàn hoạt động an toàn, liên tục, ổn định đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

Công tác tuyên giáo của Tập đoàn tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tuyên truyền, định hướng và làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Dầu khí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác tuyên truyền về các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, của ngành Dầu khí được tổ chức bài bản, tạo sự lan toả tích cực, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ SXKD, góp phần xây dựng hình ảnh, uy tín của Tập đoàn.

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đúng các quy định về công tác cán bộ, đảng viên; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Duy trì và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng phù hợp với tình hình đơn vị và tình hình thực tiễn.

Công tác Dân vận, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tập đoàn được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thích ứng trong điều kiện phòng chống dịch bệnh. Tập đoàn và các đơn vị đảm bảo các chế độ, chính sách cho NLĐ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Tập đoàn thực hiện linh hoạt theo chương trình, kế hoạch đề ra và góp phần tích cực trong việc động viên người lao động yên tâm công tác, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có các phát biểu, trao đổi ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo, trong đó tập trung vào các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD những tháng còn lại của năm 2021, xây dựng kế hoạch cho năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc yêu cầu Tập đoàn và các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác quản trị, tập trung vào công tác dự báo, cập nhật diễn biến của thị trường, thích ứng linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh Covid-19, từ đó có giải pháp khắc phục khó khăn, mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, nắm bắt cơ hội phục hồi tăng trưởng. Cùng với đó, duy trì, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các nhà máy, công trình, dự án dầu khí, nỗ lực, cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, năng động sáng tạo, để nghiên cứu, đóng góp ý kiến thảo luận hoàn thiện các dự thảo báo cáo tại Hội nghị, từ đó tạo cơ sở để chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thành viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 là hết sức nặng nề, để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tập đoàn tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Với vị trí và vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, là Tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD trong năm 2021, đóng góp vào sự phục hồi của nền kinh tế đất nước.

  • Petrovietnam: Linh hoạt ứng phó với những khó khăn, duy trì sản  xuất kinh doanh ổn định
    Kinh tế - KôngNguyên - 16:26 07/10/2021
    (TN&MT) - Liên tiếp chịu tác động kép từ năm 2020, đặc biệt, năm 2021 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ gặp khó khăn từ đại dịch mà còn từ cơ chế, chính sách. Nhưng vươt lên những khó khăn thách thức đó bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021, Petrovietnam đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO