Hiệu quả phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT qua các tổ chức dịch vụ

Sức khỏe - Ngày đăng : 19:41, 17/12/2022

Đến cuối tháng 11/2022, bảo hiểm xã hội Nghệ An đã ký Hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 26 tổ chức dịch vụ.

Những con số đáng ghi nhận

Tại Nghệ An, đến cuối tháng 11/2022, bảo hiểm xã hội Nghệ An đã ký Hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 26 tổ chức dịch vụ với tổng số 1.304 điểm thu và 3.859 nhân viên thu. Cụ thể, Bưu điện tỉnh Nghệ An đã bố trí 460 điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 1.902 nhân viên trên toàn tỉnh.

Đại diện bưu điện tỉnh Nghệ An cho biết, ngay từ đầu năm bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho Bưu điện tỉnh Nghệ An năm 2022.

Có được kết quả này, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã quyết liệt triển khai thực hiện Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cũng theo bảo hiểm xã hội Nghệ An, nhằm hướng tới chuyên nghiệp trong hoạt động ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao công tác quản lý, đánh giá cụ thể tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tổ chức dịch vụ, nhân viên thu, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã nghiêm túc triển khai thực hiện Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được ban hành tại Quyết định 1155/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, từ 01/7/2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các tổ chức dịch vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trên cơ sở hợp đồng ủy quyền thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình 06 tháng cuối năm cho các tổ chức dịch vụ để triển khai thực hiện trong năm 2022.

Với hệ thống các điểm thu trải khắp 21 địa phương trong toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và tham gia chính sách. Các tổ chức dịch vụ thu đã chủ động tuyên truyền, bám sát địa bàn, nắm rõ và xác định từng nhóm chủ thể, để tổ chức các hội nghị khách hàng, các buổi tuyên truyền theo nhóm nhỏ đến từng người dân, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình hàng tháng, quý, năm cho từng nhân viên thu, từng điểm thu trên cơ sở chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tỉnh giao; Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai các hoạt động truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình...

Áp lực trong công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An trong năm 2022 rất lớn. Mặc dù đã rất nỗ lực triển khai các giải pháp, song số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn giảm sâu, số lượng người dân bị tác động bởi chính sách chưa tham gia BHYT trở lại còn lớn điều này đặt ra nhiều thách thức cho ngành bảo hiểm xã hội tỉnh.

Nhiều giải pháp cụ thể

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022 và thời gian tiếp theo. Bảo hiểm xã hội nghệ An cho hay, các tổ chức dịch vụ thu cần tiếp tục rà soát, kiện toàn, mở rộng các điểm thu đến địa bàn các xã, phường, thị trấn; đồng thời, lựa chọn những nhân viên thu có tinh thần trách nhiệm với công việc, am hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhiệt tình tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Đối với cơ quan bảo hiểm xã hội cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả hoạt động thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức dịch vụ, đảm bảo cơ quan bảo hiểm xã hội nắm được tình hình khai thác, kết quả thực hiện của từng tổ chức dịch vụ thu; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm thu, các nhân viên thu trên địa bàn toàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định về treo biển hiệu, điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức dịch vụ, nhằm kịp thời phát hiện những sai phạm và chấn chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp; Chủ động phối hợp, hỗ trợ các tổ chức dịch vụ trong các hoạt động tuyên truyền, phát triển người tham gia; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thiện, tổ chức kết nối giữa nhân viên thu – tổ chức dịch vụ thu - cơ quan bảo hiểm xã hội để liên thông dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm nhân lực trong công tác quản lý dữ liệu người tham gia.

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội, tin tưởng rằng với quyết tâm và sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các Ban ngành, đoàn thể, sự chủ động, linh hoạt các tổ chức dịch vụ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ đến được với người dân, để ngày càng có nhiều người dân tham gia và được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Thuỳ Linh