Huyện Mường Ảng tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng

Xã hội - Ngày đăng : 18:30, 14/12/2022

(TN&MT) - Những năm qua, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được huyện Mường Ảng quan tâm triển khai và đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, huyện đã quan tâm đầu tư trồng mới, khoanh nuôi, tái sinh, phục hồi rừng tự nhiên, trồng rừng kinh tế, rừng thay thế; các chính sách bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện hiệu quả, Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng.

Huyện Mường Ảng có gần 14.000 ha rừng, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách về bảo vệ, phòng chống cháy rừng tại 100% xã, thị trấn. Tổ chức ký cam kết công tác quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng, nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ rừng của mỗi địa phương trên toàn huyện. Các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự tổ chức ký kết quy chế phối hợp về bảo vệ, phòng chống cháy rừng; thường xuyên trao đổi thông tin, các hoạt động vi phạm pháp luật về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Ảng, ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết: Công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức tuyên truyền cho người dân, nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt các diện tích rừng, tiến hành làm đường băng cản lửa, phát dọn thực bì. Bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra rừng, phân công lịch trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh, chuẩn bị lực lượng trực sẵn sàng khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

a1(1).jpg

Hạt Kiểm lâm huyện Mường Ảng tuyên truyền cho nhân dân quản lý bảo vệ rừng 

Cùng với đó, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; gắn trách nhiệm của các chủ rừng và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng với việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát UBND các xã, chủ rừng thực hiện nghiêm túc quy định về PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Chỉ đạo UBND các xã và các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan, tập trung mọi nguồn lực, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Trong đó chủ động cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng để thông báo đến chủ rừng, tổ chức, hộ gia đình và nhân dân có hoạt động về lâm nghiệp chủ động trong công tác phòng cháy và chữa cháy rừng.

Huyện cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền tới cộng đồng dân cư, các chủ rừng quy định về PCCC rừng tại các khu rừng trọng điểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm và các đơn vị có liên quan trong công tác bảo vệ rừng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chi viện chữa cháy rừng khi được huy động.

a2(2).jpg

Công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng luôn được huyện Mường Ảng xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Thời gian qua, xã Mường Ðăng là một trong những địa phương đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng. Hàng năm, xã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR, các tổ, đội PCCCR tại các điểm bản và những nơi có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm địa bàn còn thường xuyên phối hợp với các đoàn thể địa phương tuyên truyền, tổ chức ký cam kết tới từng bản, hộ gia đình tham gia giữ rừng, không vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tại khu vực, các bản trọng điểm hay xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, với trên 12.755,686 ha được hưởng chi trả dịch vụ môi trường rừng, tương ứng với số tiền được chi trả trung bình mỗi năm trên 5 tỷ đồng. Bà con đã tận tay được nhận khoản chi trả dịch vụ môi trường rừng với mức cao gấp nhiều lần so với trước đây, cộng với sự nỗ lực của địa phương trong việc tuyên truyền, vận động, giao khoán, bảo vệ và phát triển rừng nên những cánh rừng ở Mường Ảng ngày càng thêm xanh.

Hoàng Châu