Công đoàn PV GAS tổ chức Hội nghị tổng kết công tác An toàn vệ sinh lao động 2022

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 16:24, 31/10/2022

Công đoàn PV GAS đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV năm 2022, kết hợp tập huấn, phổ biến các kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ tại nơi làm việc cho các cán bộ Công đoàn và mạng lưới ATVSV.

Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam hiện có 17 Công đoàn cơ sở, với tổng số hơn 3.800 đoàn viên Công đoàn làm việc trong Ngành công nghiệp khí. Với đặc thù công việc luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ về cháy nổ, vì vậy, công tác ATVSLĐ luôn được coi trọng, đặt lên hàng đầu, có tính sống còn đối với hoạt động của PV GAS.

z3843265296571_63ecf5f7f590a3c1af90f2f3462f81e3.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng mạng lưới ATVSV năm 2022

Nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình, đặc biệt trong công tác ATVSLĐ-PCCN các cấp Công đoàn, Công đoàn PV GAS đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để triển khai các hoạt động và phong trào phù hợp với mục tiêu An toàn - Chất lượng - Môi trường chung của TCT; cán bộ Công đoàn đều tham gia trực tiếp vào công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cũng như các vấn đề liên quan đến công tác ATVSLĐ; các phong trào Xanh - Sạch - Đẹp đã được triển khai rộng rãi và đem lại những kết quả tích cực cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình khí và các hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng.

z3843169042442_8256fc18430c2ec2f344930c4e3250cc.jpg
Ông Huỳnh Quang Hải, PTGĐ PV GAS phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để tiếp tục phát huy các mặt mạnh trong công công tác ATVSLĐ-PCCN và thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Công đoàn TCT, Công đoàn TCT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ và hoạt động mạng lưới ATVSV năm 2022 nhằm tuân thủ quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện công tác, Hội nghị còn là diễn đàn để các đơn vị, đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn Tổng công ty chia sẻ, thảo luận các bài học kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất giải pháp khắc phục cho công tác ATVSLĐ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Thường vụ Công đoàn, Phó trưởng ban Phong trào thi đua, phụ trách công tác ATVSLĐ đã trình bày báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023, nêu bật những nỗ lực của công tác ATVSLĐ và mạng lưới ATVSV đã đóng góp vào thành tích chung của PV GAS.

z3843169790353_2eed74bfb69acbc2857d76236a12402a.jpg
Ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch Công đoàn PV GAS phát biểu tổng kết Hội nghị

Hội nghị cũng giành thời gian để lắng nghe các tham luận với các chủ đề “Tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiêm hoạt động mang lưới  ATVSV, ATVSLĐ với đối tác khách hàng" của Công đoàn Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ, “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV” của Công đoàn CNG Việt Nam, “Giám sat an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới đối với công tác quản lý dự án - Thách thức và cơ hội” của Công đoàn Công ty Quản lý Dự án Khí.

Các nội dung tham luận đều là những kinh nghiệm rút ra từ thực tế lao động SXKD và triển khai công tác ATVSLĐ của các đơn vị, từ đó đề xuất các hướng đi, giải pháp tăng cường hoàn thành nhiệm vụ bằng nhiều phương thức như tăng cường sự đồng thuận của Chính quyền - Công đoàn và mối giao lưu, quan hệ công tác của các ATVSV; Sử dụng tích cực các kênh truyền thông, công tác tuyên truyền, công tác khen thưởng; đề cao công tác đào tạo để ATVSV nâng cao kiến thức và đi sát với thực tế; khuyến khích tư duy sáng tạo, cách làm mới không theo lối mòn, cách thức bố trí lực lượng ATVSV đầy đủ và phát huy hiện quả…

Hội nghị đã dành thời gian để chia các nhóm thảo luận, giải đáp, đưa ra những đề xuất mới và giải đáp các nội dung cho quá trình tăng cường Văn hóa an toàn, những phương thức gắn kết đội ngũ ATVSV trong tình hình mới, triển khai chuyển đổi số và tận dụng công nghệ thông tin, công tác đào tạo - phối hợp để triển khai công tác ATVSLĐ đạt hiệu quả...

z3843168080825_3704f1f357b6b7e2126d0c85b2217bf6.jpg
Các đại biểu nhiệt tình tham gia thảo luận, đề xuất các nội dung đổi mới công tác ATVSLĐ
z3843170835431_e75cf44601d41d631acfa81dfcde5af2.jpg
z3843171570295_36d5c53ebb6851551d8c4207377ce710.jpg
z3843172231808_4229fbb113ba727a5af2768d28e1a033.jpg
Vinh danh, khen thưởng 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Quang Hải, Phó Tổng giám đốc PV GAS; ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch Công đoàn PV GAS đều khẳng định: Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV 2022 có một cách thức tổ chức, triển khai nội dung mang phong cách đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Qua Hội nghị, chúng ta có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về phát huy vai trò phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với chuyên môn trong hoạt động ATVSLĐ và quản lý mạng lưới ATVSV. Các đại biểu được nghe, xem, trao đổi, tiếp thu báo cáo, tham luận, chia nhóm thảo luận về công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV PV GAS với sự hào hứng, với tinh thần đoàn kết và có chung mục tiêu.

z3843173036678_da614635dd1eb7eb02467bccb3923bb0.jpg
z3843173670960_cb07dfcb8a7a4ad80724ef5404e4b6ee.jpg
Vinh danh, khen thưởng 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ và hoạt động của mạng lưới ATVSV năm 2022

Ban Lãnh đạo PV GAS đánh giá rất cao quá trình các cấp công đoàn, người lao động PV GAS đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác ATVSLĐ-PCCN, luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ SXKD để triển khai các hoạt động Công đoàn, trong đó nổi bật về công tác ATVSLĐ-PCCN. Trong thực tế lao động, các cán bộ công đoàn đều tham gia trực tiếp vào công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, cũng như các vấn đề liên quan đến công tác ATVSLĐ-PCCN; phong trào Xanh - Sạch - Đẹp đã được triển khai rộng rãi và đem lại những kết quả tích cực cho công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho công trình khí; tạo nên kết quả cao cho các hoạt động của các cấp Công đoàn, thành quả nổi bật của toàn PV GAS.

Nhằm phát huy những ưu điểm, tiếp tục thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình khí, hoạt động SXKD; đồng thời, nhằm khẳng định rằng, Ban lãnh đạo TCT luôn sát cánh cùng người lao động, coi trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn là số l, toàn thể Hội nghị đã đồng lòng với lời kêu gọi của Ban Lãnh đạo PV GAS:

Toàn thể CBCNV – công đoàn viên PV GAS không được lơ là, không được chủ quan, mọi lúc, mọi nơi, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị, tăng cường nhiệm vụ “Đưa nền Văn hoá an toàn thấm nhuần đến từng người lao động”.

Tiếp tục phát huy các mặt đã đạt được trong công tác ATVSLĐ và kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn tham gia công tác ATVSLĐ, xây dựng mạng lưới ATVSV hoạt động thiết thực, ngày càng hiệu quả hơn.

Đổi mới công tác tuyên truyền về ATVSLĐ, tăng cường công tác tập huấn, đào tạo về chuyên môn, kiến thức ATVSLĐ cho người lao động.

Công đoàn tích cực động viên người lao động tham gia các Phong trào thi đua nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động SXKD của đơn vị, phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến KHKT…

Mỗi công đoàn viên, mỗi ATVSV ý thức vai trò và trách nhiệm của mình hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa trong mọi công tác được giao, trong mọi nỗ lực vươn lên, vì hiện thực và tương lai của toàn TCT và của mỗi thành viên PV GAS.

PV