Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai: Bản lĩnh - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển

Xã hội - Ngày đăng : 17:55, 28/07/2022

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai Bản lĩnh - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”. Sáng ngày 28/7/2022 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai là đại hội điểm Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước do T.Ư Đoàn chỉ đạo.

Tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có 235 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 151.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh Lào Cai. Tại phiên thứ Nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 2 đồng chí và Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí; biểu quyết thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội.

dai-hoi.jpg
Sáng ngày 28/7/2022 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đại hội điểm Đoàn cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước do T.Ư Đoàn chỉ đạo.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIV có chủ đề: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh - thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; khơi dậy khát vọng xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Khẩu hiệu hành động của Đại hội: Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai Bản lĩnh - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII; bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV; góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo đó, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuổi trẻ Lào Cai đã nỗ lực, đổi mới, sáng tạo đạt được kết quả ấn tượng, với 12/12 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ, trong đó, 7/12 chỉ tiêu vượt.

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện được 2.673 công trình thanh niên các cấp (vượt chỉ tiêu Đại hội), đạt tổng giá trị trên 61 tỷ đồng. Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng 162 mô hình tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế (đạt 107%)...

dai-hoi-3.jpeg
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai 2022-2027 với khẩu hiệu “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai Bản lĩnh - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”.

Toàn tỉnh đã hỗ trợ 67 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên (đạt 419%); tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 112.127 lượt ĐVTN (đạt 173%); hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm chủ kinh tế với số vốn gần 873 tỷ đồng.

Tại phiên thứ nhất của Đại hội các đại biểu đã tham gia 4 diễn đàn, gồm: Diễn đàn “Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”; Diễn đàn “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn”; Diễn đàn “Chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên”; Diễn đàn“Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng”.

dai-hoi-2.jpg
Đã có 4 diễn đàn được tổ chức tại phiên thứ nhất của Đại hội 

Được biết, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ diễn ra trong 1,5 ngày là ngày 28/7 và sáng ngày 29/7.

Bích Hợp