Sơn La: Giải quyết dứt điểm vướng mắc, hoàn thành cấp GCN lần đầu trong năm 2022

Đất đai - Ngày đăng : 09:07, 22/12/2021

(TN&MT) - Theo kế hoạch, tỉnh Sơn La đang tập trung hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu với 2.011 tổ chức, cộng đồng dân cư; cấp GCN đất ở cho 6.892 hộ gia đình, cá nhân; GCN đất sản xuất nông nghiệp cho 5.981 hộ; hoàn thành trao 9.421 GCN đã ký nhưng chưa trao đến người sử dụng đất, chưa ký, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo kế hoạch, huyện Mai Sơn còn 764 trường hợp tồn đọng chưa cấp GCN lần đầu với đất ở.

Những năm qua, với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp, các ngành, tỉnh Sơn La đã cơ bản hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh, để triển khai cấp GCN lần đầu, 7/12 huyện, thành phố đã rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, các cụm dân cư tại 41 khu đất sang đất ở; 12/12 huyện, thành phố đã được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để cấp GCN cho người dân.

Kết quả thống kê đến hết tháng 9/2021, với đất ở, tổng số hộ đủ điều kiện cấp GCN là 45.409/50.009 hộ dân, đạt 90,8% so với tổng số hộ cần cấp GCN. Đã ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN cho 44.771 hộ, đạt 98,59% so với tổng số hộ đủ điều kiện.

Tổng số hộ chưa có quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN là 638 hộ. Tổng số hộ chưa đủ điều kiện cấp GCN là 4.600 hộ.

Với đất sản xuất nông nghiệp, tổng số hộ đủ điều kiện cấp GCN là 58.590/61.526 hộ dân, đạt 95,23% so với tổng số hộ cần cấp GCN. Đã ký quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN là 58.035 hộ, đạt 99,1% so với tổng số hộ đủ điều kiện. Tổng số hộ chưa có quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN là 555 hộ. Số hộ chưa đủ điều kiện cấp GCN là 2.936 hộ.

Các trường hợp còn tồn đọng, nguyên nhân chủ yếu do nhiều trường hợp đã ký nhưng chưa trao GCN đến người sử dụng đất, do người dân không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nhiều hồ sơ đã lập nhưng chưa đủ điều kiện cấp do vướng mắc về quy hoạch, hành lang an toàn giao thông, lưới điện, vướng mắc về đất nông lâm trường, đất đang có tranh chấp, nguồn gốc sử dụng đất không rõ ràng…

Sơn La tập trung hoàn thành cấp GCN lần đầu trong năm 2022 với những trường hợp còn tồn đọng.

Do đó, tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2729/QĐ-UBND, về kế hoạch tổ chức thực hiện và các giải pháp cụ thể để hoàn thành việc cấp GCN lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong năm 2022.

Theo đó, với các tổ chức, UBND tỉnh giao các sở: Y tế, KH&CN, Thông tin và Truyền thông, NN&PTNT, GD&ĐT, tiến hành rà soát, tổng hợp các trường hợp đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị, đất xây dựng công trình sự nghiệp chưa được cấp GCN lần đầu; xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất kinh phí thực hiện. Dự kiến, trong năm 2022, sẽ hoàn thành việc cấp GCN lần đầu với 366 trường hợp.

Tại các huyện thành phố, tiến hành lập kế hoạch, phương án cụ thể với 77 trường hợp đất giao cho UBND các xã phường, thị trấn để xây dựng trụ sở; 1.568 trường hợp giao cho cộng đồng dân cư để xây dựng nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu.

Với các hộ gia đình, cá nhân, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cấp GCN như: Rà soát, lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; kê khai, thu, nộp tiền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí liên quan đến việc cấp GCN.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đôn đốc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp GCN. Rà soát diện tích đất quốc phòng, an ninh không sử dụng, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bàn giao diện tích đất không sử dụng cho địa phương quản lý theo quy hoạch. Rà soát, bổ sung kinh phí cho các địa phương còn thiếu để thực hiện việc cấp GCN lần đầu.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo cấp GCN cấp huyện, giao chỉ tiêu hoàn thành cho từng xã, phường, thị trấn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp GCNQSDĐ lần đầu; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, tại khu vực đô thị, rà soát, tổng hợp các tồn đọng, vướng mắc chưa được cấp GCN và đã lập hồ sơ cấp giấy nhưng chưa đủ điều kiện cấp; xây dựng kế hoạch thực hiện để hoàn thành trong năm 2022.

Trường hợp chưa đăng ký đất đai, kiểm tra, rà soát các trường hợp hộ gia đình, cá nhân không thực hiện kê khai đăng ký đất đai, xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người sử dụng đất làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Với các hồ sơ chưa đủ điều kiện, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch; chủ trì, giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền huyện để cấp GCN; lập phương án đo đạc, rà soát diện tích đất của các Cty nông, lâm trường trả về địa phương để xét cấp GCN. Các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp GCN cần thống kê số liệu cụ thể, làm rõ nguyên nhân, có kế hoạch và phương án giải quyết sớm nhất; trường hợp sau khi thực hiện các giải pháp mà vẫn không đủ điều kiện cấp GCN, tiến hành đăng ký đất đai theo quy định.

Nguyễn Nga