Thủ tục điều chuyển quyền sử dụng đất công

Đất đai - Ngày đăng : 09:32, 06/10/2021

Bà Nguyễn Thị Diễm Hương công tác tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai. Năm 2007, UBND tỉnh giao đất cho Trường Trung cấp Y tế để xây dựng ký túc xá. Năm 2020, UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, điều chuyển tài sản nhà và đất của Trường Trung cấp cho Bệnh viện tỉnh quản lý, sử dụng.

Bệnh viện tỉnh đã làm hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường để cho Bệnh viện thuê đất. Bà Hương hỏi, trong trường hợp này có phải thực hiện thu hồi đất của Trường Trung cấp và cho Bệnh viện tỉnh thuê không, hay chỉ làm quyết định cho thuê đất?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 53 Luật Đất đai quy định: “Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng”.

Tại Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai quy định các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người trong đó có trường hợp:

“a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;”.

Tại Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ đã quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp phương án sắp xếp, điều chỉnh nhà đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công mà xác định cho Bệnh viện tỉnh sử dụng thì thực hiện thu hồi đất của Trường Trung cấp Y tế Gia Lai để cho Bệnh viện tỉnh thuê đất.

Theo Chinhphu.vn