Thái Bình: Lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đầu tư - Tài chính - Ngày đăng : 11:02, 22/09/2021

(TN&MT) - Chiều ngày 21/9, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Vườn thời đại Việt Nam tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến với các đơn vị tư vấn tại các điểm cầu Singapore, Malaysia và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 16/6/2020.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng được mục tiêu lập quy hoạch đã đề ra, bảo đảm tầm nhìn cũng như hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo quan điểm, mục tiêu và tiến độ triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện Công ty Cổ phần Vườn thời đại Việt Nam và các đơn vị tư vấn khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Thái Bình bảo đảm đạt chất lượng quốc tế, đúng theo yêu cầu đã đề ra; tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các công việc tiếp theo cũng như mời gọi, thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài về tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định: Công tác lập quy hoạch tỉnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp tỉnh tạo định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn các huyện, thành phố; đồng thời, làm cơ sở để xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn tới, từ đó giúp tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Thái Bình và Công ty Cổ phần Vườn thời đại Việt Nam về việc lập Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác tham gia lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 giữa liên danh các đơn vị tư vấn trong nước và nước ngoài.

Nguyễn Giang