Thành công của Quốc hội có vai trò đóng góp rất lớn của các Đại biểu Quốc hội

Trong nước - Ngày đăng : 21:03, 11/08/2021

(TN&MT) - Chiều 11/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ hưu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự cuộc gặp mặt còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương cùng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ hưu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa, bày tỏ sự ghi nhận sâu sắc đối với những đóng góp lớn lao, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ hưu

Tại cuộc gặp mặt, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã đề cập một số nội dung thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý có thông báo nghỉ chế độ. Theo đó, thực hiện Kết luận số 2328-KL/ĐĐQH14 ngày 16/6/2021 của Đảng đoàn Quốc hội (mục 3 về việc thực hiện chế độ, chính sách và bố trí, sắp xếp công tác đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV không tái cử); căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Công tác đại biểu báo cáo về một số nội dung liên quan việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý có thông báo nghỉ hưu.

Về công tác khen thưởng: Thực hiện quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Công tác đại biểu đã chủ động rà soát danh sách, theo đó có 42 đồng chí đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XIV.

Trung ương không tái cử khóa XV và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến tuổi nghỉ hưu sau khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Để thực hiện việc khen thưởng đối với đại biểu, Ban Công tác đại biểu đã chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội thực hiện quy trình, hoàn thiện hồ sơ báo cáo, xin ý kiến Đảng đoàn Quốc hội về việc thực hiện khen thưởng quá trình cống hiến.

Được sự nhất trí của Đảng đoàn Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Văn phòng Quốc hội trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội xem xét, trình Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng quá trình cống hiến đối với 37 đồng chí, trong đó: Huân Chương Hồ Chí Minh: 3 đồng chí, Huân chương Độc lập hạng Nhất: 2 đồng chí, Huân chương Độc lập hạng Nhì: 8 đồng chí, Huân chương Độc lập hạng Ba: 7 đồng chí, Huân chương Lao động hạng Nhất: 11 đồng chí, Huân chương Lao động hạng Nhì: 4 đồng chí, Huân chương Lao động hạng Ba: 2 đồng chí.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo tại buổi gặp mặt

Trong 37 đồng chí, có 4 đồng chí đề nghị khen thưởng mức cao hơn so với mức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Sau khi trao đổi, Ban Công tác đại biểu đã thống nhất với Văn phòng Quốc hội có văn bản đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng theo đề nghị của các đồng chí.

Tuy nhiên, ngày 22/7/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có văn bản thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ khen thưởng và đề nghị Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Công tác đại biểu trao đổi, thống nhất với các cá nhân để thực hiện việc khen thưởng quá trình cống hiến theo đúng mức hạng quy định. Ban Công tác đại biểu đã có văn bản gửi 6 đồng chí và đề nghị hoàn thiện Báo cáo thành tích khen thưởng theo mức hạng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Ban Công tác đại biểu đã nhận được 4/6 Báo cáo thành tích của các đồng chí, đồng chí Trần Quang Chiểu, đồng chí Nguyễn Quốc Hưng có ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng đối với các đồng chí với mức hạng như đã thể hiện tại Báo cáo thành tích gửi Ban Công tác đại biểu. Theo đó, Ban Công tác đại biểu tiếp tục có văn bản và gửi hồ sơ đề nghị Văn phòng Quốc hội đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo nguyện vọng của các đồng chí.

Về thực hiện chế độ lương: Rà soát, thực hiện chế độ lương đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách là việc làm thường xuyên, do đó Ban Công tác đại biểu đã chủ động và tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 4 đồng chí, ban hành Nghị quyết nâng bậc lương trước thời hạn trước khi nghỉ hưu đối với 5 đồng chí.

Về thực hiện chế độ chính sách: Ngay sau khi kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV kết thúc, Ban Công tác đại biểu đã rà soát danh sách đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XIV ở trung ương không đủ tuổi tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV và cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý đến tuổi nghỉ hưu, báo cáo, xin ý kiến Đảng đoàn Quốc hội phương án bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách đối với các đồng chí. Đồng chí Trưởng Ban Công tác đại biểu đã chủ động gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là những đồng chí còn thời gian công tác để tham mưu với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bố trí, sắp xếp công tác hoặc thực hiện chế độ chính sách theo quy định.

Qua đó, Ban Công tác đại biểu đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu đối với 28 đồng chí, trong đó có 22 Nghị quyết nghỉ hưu, 4 Thông báo cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu,2 Thông báo Nghỉ hưu (có danh sách cụ thể kèm theo); có 05 đồng chí nghỉ hưu trước tuổi; thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với 1 đồng chí sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ được Bộ Ngoại giao điều động trở lại cơ quan cũ công tác.

Đối với các đồng chí sĩ quan biệt phái là Lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, Ban Công tác đại biểu đã làm thủ tục đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp nhận để bố trí công tác và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, của ngành.

Đến thời điểm hiện tại, có thể nói việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được Ban Công tác đại biểu chủ động chuẩn bị, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện đầy đủ, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất. Theo đó, về tuổi nghỉ hưu: Có ý kiến đề nghị Ban Công tác đại biểu báo cáo Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét có văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức (trong đó có các đồng chí nữ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội) theo lộ trình nghỉ hưu của Bộ luật Lao động năm 2019 và phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

Về khen thưởng: Trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách về khen thưởng, có ý kiến đề nghị xem xét lại các quy định về khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, trong đó có quy định về khen thưởng quá trình cống hiến, một số chức danh tại các cơ quan của Quốc hội chưa được Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn quy định, dẫn đến còn nhiều bất cập trong việc áp dụng và tổ chức thực hiện. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện chính sách đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ban Công tác đại biểu đã nhiều lần kiến nghị, có văn bản gửi Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương về vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay cũng chưa được sửa đổi, bổ sung. Ban Công tác đại biểu xin ghi nhận, tiếp thu những ý kiến góp ý của các đồng chí để báo cáo Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến khi sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng trong thời gian tới đây.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết (nay là Ủy ban Văn hóa và Giáo dục) phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt

Thay mặt các đại biểu Quốc hội có thông báo nghỉ hưu, đồng chí Nguyễn Văn Tuyết đã bày tỏ sự cảm ơn tới sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và Văn phòng Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt trong điều kiện hết sức khó khăn khi cả nước đang phải gồn mình chống chọi với đại dịch Covid-19 và nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyết cũng bày tỏ, trong suốt quá trình công tác làm đại biểu của nhân dân, các đại biểu Quốc hội luôn cố gắng vượt qua khó khăn, dành cả tâm huyết, trí tuệ của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay, theo quy định được nhận quyết định nghỉ hưu, chúng tôi xin hứa luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng và hình ảnh của người đại biểu nhân dân; gương mẫu chấp hành Hiến pháp, pháp luật, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng tham gia ý kiến tâm huyết vào những hoạt động của Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Theo Kế hoạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến tổ chức buổi gặp gỡ này sớm hơn, song do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, phải tập trung rất cao độ để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Lãnh đạo Quốc hội khóa XIV đã ủy quyền cho Ban Công tác đại biểu tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Thư gửi tới các đồng chí. Nay dịch Covid-19 cũng còn diễn biến phức tạp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc nhiều mặt, quyết định tổ chức buổi gặp mặt trong điều kiện yêu cầu cao về các biện pháp phòng chống dịch đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các đại biểu Quốc hội khóa XIV và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ hưu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi đến các đồng chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, khóa XIV đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đạt được nhiều dấu ấn với nhân dân nên cần tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ khóa XV. Đóng góp vào thành công đó có vai trò của các đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã khép lại, mỗi chúng ta đều có quyền tự hào là đại biểu Quốc hội khóa XIV, mặc dù, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt vào những năm cuối của nhiệm kỳ, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến sự phát triển của đất nước, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự quan tâm, tin tưởng của cử tri và Nhân dân, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trước khó khăn đó, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; không ngừng nỗ lực, đổi mới, chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Kết quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, với nhiều thành tựu to lớn trên cả phương diện lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng Nhân dân và cử tri cả nước, đúc kết được nhiều bài học quý, nhiều kinh nghiệm hay, cần được kế thừa và phát huy trong nhiệm kỳ này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân, để lại dấu ấn và mốc son mới trong lịch sử Quốc hội nước ta, được Nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và dư luận quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV cũng đã kết thúc tốt đẹp. Quốc hội đã xem xét Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, NSNN 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, NSNN 6 tháng cuối năm 2021; về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV: Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; thông qua các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và nhiều nội dung quan trọng... với tổng số 29 nghị quyết được ban hành trong kỳ họp.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung quy định một số giải pháp cấp bách để ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 nhằm sớm ổn định và kiểm soát dịch bệnh, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới”...

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV được tổ chức trong điều kiện khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, rút ngắn thời gian xuống chỉ còn 8 ngày. Trong phiên bế mạc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chung, trong đó, ban hành những nội dung đặc cách, đặc biệt, linh hoạt hơn trong tình hình đại dịch Covid-19. Thời gian Kỳ họp được rút ngắn nhưng chất lượng được tăng lên. Tinh thần làm việc của các đại biểu Quốc hội rất nghiêm túc, hăng say, trách nhiệm cao, với sự đóng góp rất tích cực. Có thể khẳng định, thành công của Quốc hội có vai trò đóng góp rất lớn của các đại biểu Quốc hội.

Phát huy những thành tựa đã đạt được của Quốc hội khóa XIV, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV ở Trung ương và cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý dù nghỉ công tác nhưng đồng chí vẫn là lực lượng giàu bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, góp ý của các đồng chí đối với hoạt động của Quốc hội nói chung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nói riêng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn trân trọng, lắng nghe, học tập kinh nghiệm và chủ động xin ý kiến của các đồng chí về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến những đóng góp của các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa XIV nói chung và các đồng chí đại biểu Quốc hội chuyên trách hoạt động tại các cơ quan của Quốc hội nói riêng; Quốc hội khóa XV mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, chia sẻ, đồng hành của các đồng chí nhằm tiếp thêm động lực, sức mạnh để Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Khương Trung (lược ghi)