Bình Định: Hai nhà máy may nằm trong khu dân cư cho gia hạn đến ngày 7/1/2024

Đất đai - Ngày đăng : 19:26, 13/07/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 3938, ngày 02/7/2021 cho gia hạn thời gian di dời cơ sở sản xuất, giao trả mặt bằng đối với Công ty CP May Bình Định và Công ty CP Sản xuất – Thương Mại – Dịch vụ Hưng Phát đến ngày 7/1/2024. Nếu quá thời hạn này mà đơn vị không di dời giao trả mặt bằng thì Nhà nước sẽ cưỡng chế theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 201 ngày 11/6/2021 và xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1003, ngày 17/5/2021 về việc xem xét kiến nghị của Công ty CP May Bình Định và Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Hưng Phát liên quan đến việc di dời cơ sở sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Công ty CP May Bình Định và Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Hưng Phát, yêu cầu các đơn vị có văn bản cam kết liên quan đến việc tiếp tục hoạt động cơ sở sản xuất tại đường Mai Hắc Đế, khu vực 5, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn đến ngày 7/1/2024 với một số nội dung:

 Công ty CP May Bình Định 

Trong quá trình hoạt động, phải đảm bảo việc làm và các chế độ cho người lao dộng theo quy định pháp luật; đồng thời, thực hiện việc nộp tiền thuế đất và các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan, không để ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh.

Tự tháo dỡ tài sản gắn liền với đất để di dời, giao trả mặt bằng khi hết thời hạn ngày 7/1/2024. Nếu quá thời hạn này mà đơn vị không di dời giao trả mặt bằng thì Nhà nước sẽ cưỡng chế theo quy định (mọi chi phí phát sinh và chi phí thực hiện cưỡng chế do 2 doanh nghiệp chịu trách nhiệm chi trả).

Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Hưng Phát

Riêng Công ty CP Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Hưng Phát, trước đây, theo Thông báo số 33, ngày 26/3/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định thì UBND tỉnh Bình Định có Quyết định số 837, ngày 11/3/2021 về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Sản Xuất - Thương mại - Dịch vụ Hưng Phát thuê. Diện tích thu hồi là 11.920,5m2 đất, thuộc thửa đất số 112, tờ bản đồ số 11 tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Lý do thu hồi, được Nhà nước giao cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 65 của Luật Đất đai 2013. Ngày 17/3/2021, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định có Văn bản số 311 về việc nộp giấy tờ về quyền sử dụng đất tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Mỹ Bình