Thái Bình: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo năm 2021

Biển đảo - Ngày đăng : 13:31, 05/06/2021

(TN&MT) - Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2021, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành văn bản số 2205/UBND-NNTNMT ngày 31/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021.

Tại văn bản số 1189 gửi các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ điều kiện thực tế của tỉnh để tổ chức các hoạt động tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh.

Trong đó, tập trung tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo theo nội dung Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2021, bao gồm: Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; Bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển; Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; Hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tặng thùng đựng rác thải cho Trường Tiểu học và THCS Tự Tân (huyện Vũ Thư)

Đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Bình tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu vực đê biển xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải (năm 2020)

Từ ngày 01/6 đến ngày 15/6, Thái Bình sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021, chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm đưa thông điệp môi trường đến với từng người dân một cách thiết thực nhất.

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu (khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường) tại 13 vị trí trên địa bàn thành phố, gồm các Khu công nghiệp, các tuyến đường nhằm tuyên truyền cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường. Tổ chức cho các đoàn viên thanh niên, cán bộ CNV-NLĐ tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường quanh khu vực làm việc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình triển khai nhiều hoạt động lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia mô hình “Khu dân cư tự quản về môi trường”, “Đồng bào tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường”, “Dòng họ tham gia bảo vệ môi trường”. Quá đó, biểu dương và nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững ở cơ sở và khu dân cư.

Các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh chủ động xây dựng chương trình hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2021. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “Không xả rác thải nhựa ra biển”; tăng cường kiểm soát việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nhựa ven biển và trên các cồn bãi, khu du lịch, bến cảng, khu neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng các chuyên đề, phóng sự có nội dung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới, các văn bản chỉ đạo của Bộ TN-MT, UBND tỉnh; tích cực đưa tin phản ảnh các hoạt động hưởng ứng của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, đồng thời lên án, phản ánh những hành vi hủy hoại môi trường.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND hai huyện ven biển: Thái Thụy và Tiền Hải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, biên soạn, in ấn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân đi biển ngày dài tại các xã, thị trấn ven biển. Tổ chức khảo sát, điều tra cơ bản tình hình vùng biển, tăng cường kiểm soát người và phương tiện hoạt động trên biển, kiểm soát xuất, nhập cảnh, giám sát hoạt động nghề cá, đấu tranh chống buôn lậu, khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản và nguồn lợi thủy sản. Tham mưu triển khai thực hiện các đề án về bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế biển, khu vực ven biển.

Các hoạt động hưởng ứng được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh sẽ giúp lan tỏa ý nghĩa của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới, góp phần nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, hệ thống chính trị và từng người dân về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Giang Nguyễn