Bộ TN&MT: Nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 19:05, 28/05/2021

(TN&MT) - Tại phiên họp của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch, bệnh COVID-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị, các cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đề phòng chống dịch và phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các đơn vị, các cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch COVID-19

Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch, chấp hành các quy định phòng, chống dịch của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Bộ; nếu có những trường hợp vi phạm cần phải xử lý nghiêm khắc theo quy định.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng đề nghị Văn phòng Bộ lên các phương án phối hợp chặt chẽ với CDC gần nhất để sẵn sàng chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nọi bộ trong các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục rà soát, báo cáo theo yêu cầu của kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cảu Bộ và bổ sung các phương án cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt là xây dựng các kịch bản phòng chống hữu hiệu, kịp thời từ khâu: - phát hiện – xét nghiệm – truy vết F1,F2,F3… để xử lý kịp thời.

“Cần phải chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống; đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt, hiệu quả của Bộ và của ngành; chủ động trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ sở trong điều kiện áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu” - Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Khương Trung