Gần 99% cử tri tỉnh Quảng Ngãi tham gia bầu cử

Sức khỏe - Ngày đăng : 18:16, 23/05/2021

(TN&MT) - Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, đến 17h ngày 23/5 có khoảng 98,76% cử tri trong toàn tỉnh đã đi bầu cử. Tại tỉnh Quảng Ngãi có 946/1182 khu vực bỏ phiếu, 102 đơn vị hành chính cấp xã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Cử tri tỉnh Quảng Ngãi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình

Đợt bầu cử lần này, hơn 952.000 cử tri tỉnh Quảng Ngãi tham gia bỏ phiếu tại 1.182 khu vực bỏ phiếu để bầu chọn 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, 416 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.990 đại biểu HĐND cấp xã.

Ngày bầu cử diễn ra trong không khí phấn khởi, thực sự là Ngày hội của toàn dân. Cử tri tỉnh Quảng Ngãi đã hăng hái tham gia bầu cử với ý thức trách nhiệm cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, các khu vực bỏ phiếu ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn.

Tại các khu vực bỏ phiếu và cử tri tham gia bầu cử đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Dũng