PV GAS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 7 nghìn tỷ đồng năm 2021

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 14:14, 14/04/2021

(TN&MT) - Theo công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đặt kế hoạch cho năm 2021 với tổng doanh thu hơn 70 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Năm 2020, PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua từ 0 - 45% (tổng doanh thu trên 65,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 9,9 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 7,9 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN trên 4,3 nghìn tỷ đồng), đặc biệt lợi nhuận và nộp ngân sách về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đều cao hơn 6% kế hoạch năm 2020.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ, Kế hoạch kinh doanh của PV GAS được xây dựng dựa trên phương án giá dầu Brent đạt 45 USD/thùng. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đều cao hơn 6% kế hoạch năm 2020.

Đồng thời, PV GAS đề xuất chia cổ tức tiền mặt cho năm 2020 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu). Đối với năm 2021, PV GAS đặt mục tiêu chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ (2.500 đồng/cổ phiếu).

ĐHĐCĐ thường niên PV GAS dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 16/4 tại TP. HCM.

Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hiện đưa ra khuyến nghị “Khả quan” cho cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 99.400 đồng/cổ phiếu. Giá đóng cửa của GAS trong phiên giao dịch ngày 13/4 là 86.000 đồng/cổ phiếu.

PV