Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ các dự án để đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021

Đất đai - Ngày đăng : 10:35, 16/03/2021

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Theo đó, đối với quỹ đất 1,82 ha tại khu vực san nền phía Bắc dự án khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thi công hoàn thành để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch, các hồ sơ pháp lý có liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/3, để sở này triển khai tổ chức đấu giá trước ngày 30/5/2021.

Quảng Ngãi sắp đấu giá đất hàng loạt khu dân cư, đô thị

Đối với các dự án khai thác quỹ đất tiếp nhận từ Công ty QISC, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương tổ chức đấu giá các lô đất tại dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bầu Giang – Cầu Mới. thời gian hoàn thành trong tháng 4/2021.

Việc triển khai phải được thực hiện theo các nguyên tắc: Không tổ chức thi công phần khối lượng còn lại mà Công ty QISC đã ký hợp đồng thi công trước đây; tổ chức kiểm toán đối với các dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tập trung thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường cần khẩn trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện như Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1); khu dân cư Bắc Huỳnh Thúc Kháng; Khu dân cư và dịch vụ phục vụ KCN Tịnh Phong (giai đoạn 1).

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê thực hiện các dự án khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương (diện tích 3,08 ha) trước 30/6/2021 và dự án Khu du lịch Mỹ Khê (diện tích 13,01 ha) trước 31/8/2021.

Võ Hà