Quảng Ngãi: Cảnh báo tình trạng giả mạo người thân lãnh đạo Sở TN&MT

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 11:59, 25/02/2021

(TN&MT) - Ngày 25/2, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, sở đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp, xử lý các thông tin giả mạo người thân lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Nội dung văn bản nêu rõ, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân liên quan đến một số đối tượng giả mạo người thân của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các dịch vụ liên quan đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Để chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc các quy định về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các quy định liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp phát hiện các đối tượng giả mạo để thực hiện các dịch vụ liên quan đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân kịp thời phản hồi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thông qua cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính: ông Đinh Trọng Thành, Chánh Văn phòng Sở, điện thoại 0934.927.779 để xác minh, xử lý theo quy định.

 

An Nhiên