Bến Tre: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 11:25, 24/02/2021

(TN&MT) - Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 của ngành TN&MT Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh phải bám sát các chỉ tiêu chung để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã đề ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh, để thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, các Sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố cần quán triệt sâu sắc tinh thần năng động, sáng tạo để hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ. Các ngành, các cấp phải bám sát các chỉ tiêu chung để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể ngay từ đầu năm; đặc biệt là tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã đề ra.

Cụ thể, Sở TN&MT Bến Tre tập trung chỉ đạo triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất (SDĐ) thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch SDĐ 2021 - 2025 và Kế hoạch SDĐ hàng năm, trong đó lưu ý rà soát chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang đất sản xuất, kinh doanh, đô thị,... khoảng 20.000 ha đến năm 2025 và 40.000 ha đến năm 2030. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch, Kế hoạch SDĐ.

Một góc Bến Tre

Hoàn thành cơ chế tạo quỹ đất sạch, phát huy hiệu quả quỹ phát triển đất để tạo quỹ đất sạch thu hút kêu gọi đầu tư một cách thuận lợi nhất. Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn thành công tác xác lập pháp lý, đôn đốc nhắc nhở các địa phương giải quyết các trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 134/CT-TTg và việc cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ đối với các trường hợp đất có nguồn gốc công điền, công thổ, đất làng.

Thực hiện tốt công tác thống kê, kiểm kê đất đai, rà soát hoàn chỉnh hồ sơ lưu trữ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre để quản lý có hiệu quả. Xác định cụ thể đất Nhà nước quản lý, tập trung quản lý chặt, nhất là cấp cơ sở, không để xảy ra lấn chiếm. Cán bộ địa chính xã phải kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện, kịp thời xử lý theo quy định.

Phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện rà soát tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất do đơn vị đang quản lý. Đặc biệt là quỹ đất sản xuất kết hợp với an ninh, quốc phòng phải thực hiện việc chuyển sang thuê đất theo Khoản 2, Điều 56 của Luật Đất đai. Đối với quỹ đất không có nhu cầu sử dụng, thực hiện trả lại cho Nhà nước quản lý để phục vụ phát triển kinh tế.

Cùng với đó, phối hợp với các ngành, UBND các huyện hoàn tất những hồ sơ còn tồn đọng của Dự án VLAP (hoàn thành trong tháng 6/2021). Phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc SDĐ của các tổ chức SDĐ sau khi được giao, cho thuê đất, kịp thời phát hiện các trường hợp cho thuê đất, sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả báo cáo đề xuất UBND tỉnh Bến Tre xử lý theo quy định, tránh để trường hợp sử dụng lãng phí tài nguyên, thất thu ngân sách Nhà nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, SDĐ công, đất bãi bồi tại cấp cơ sở nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn các địa phương thực hiện theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc chuyển mục đích SDĐ trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp chuyển nhượng đất không đúng quy định của pháp luật, phân lô, tách thửa không đúng kế hoạch, quy hoạch SDĐ, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu chức năng và khả năng kết nối hạ tầng, tự ý chuyển mục đích SDĐ.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng giao cho các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác rà soát, lập thủ tục xác lập pháp lý đối với các thửa đất đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành xác lập pháp lý 100% thửa đất đủ điều kiện, trong năm 2021 phải thực hiện xong. Sau khi xác lập pháp lý xong phải có kế hoạch quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất do địa phương quản lý, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm SDĐ không đúng mục đích, không đúng Quy hoạch Kế hoạch SDĐ.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, xác minh nguồn gốc đất đối với trường hợp thửa đất có nguồn gốc “công điền, công thổ, đất làng”, nhưng hiện trạng có người dân sử dụng để tiến hành giao đất, công nhận quyền SDĐ cho các hộ dân theo quy định thời gian hoàn thành đến hết năm 2021, giải quyết dứt điểm các trường hợp đất tranh chấp, lấn chiếm, cho mượn, cho thuê không đúng thẩm quyền.

Đồng thời, nâng cao vai trò trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra phát hiện và ngăn chặn phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp SDĐ không theo Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, không để xảy ra vi phạm rồi tiến hành khắc phục hậu quả. Kiên quyết xử lý các trường hợp thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ quản lý đất đai, nhất là công tác quản lý, quy hoạch kế hoạch SDĐ dẫn đến vi phạm của người dân và doanh nghiệp…

Bạch Thanh