Phê duyệt trữ lượng quặng sericit tại Sơn La

Khoáng sản - Ngày đăng : 20:36, 19/01/2021

(TN&MT) - Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia vừa phê duyệt trữ lượng quặng sericit tại khu vực bản Móng Vàng, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Theo ông Hoàng Văn Đồng, đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thương mại Việt Séc, đơn vị tư vấn của Đề án thăm dò sericit tại khu vực bản Móng Vàng, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, sản phẩm quặng sericit sau tuyển gồm 2 loại tinh quặng đạt tiêu chuẩn làm nguyên liệu cho ngành sản xuất sứ gốm theo yêu cầu thị trường.

Công tác thăm dò cho thấy, khu mỏ có điều kiện địa chất thủy văn – địa chất công trình khá đơn giản, phần trữ lượng và tài nguyên quặng sericit nằm cao hơn mức xâm thực địa phương, khai thác lộ thiên, tháo khô bằng biện pháp tự chảy khá thuận lợi. Tài liệu thu thập đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật của Đề án thăm dò và các quy định hiện hành. Khối lượng, chất lượng công tác thăm dò đảm bảo tin cậy để lập báo cáo kết quả thăm dò.

Thi công khoan lấy mẫu Đề án Urani.

Ông Nguyễn Hữu Ái - Giám đốc Công ty Cổ phần Sericit Hà An Sơn La, chủ đầu tư của Đề án cho biết, trên cơ sở kết quả thăm dò, kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ, tham khảo chỉ tiêu tính trữ lượng quặng sericit của các mỏ có đặc điểm địa chất tương tự, chủ đầu tư đã luận giải chỉ tiêu tính trữ lượng cho mỏ.

“Kết quả Báo cáo đã khoanh nối được 1 khối trữ lượng cấp 121 và 8 khối trữ lượng cấp 122. Tổng trữ lượng cấp 121+122 là 565.013 tấn quặng nguyên khai, trong đó trữ lượng cấp 121 là 111.722 tấn. Ngoài ra, Báo cáo đã khoanh và tính tài nguyên xác định cấp 333 là 172.685 tấn quặng nguyên khai. Số lượng sản phẩm phụ thạch anh sau tuyển sericit tính theo hệ số thu hồi trong mẫu công nghệ là 196.192 tấn”, ông Nguyễn Hữu Ái cho biết thêm.

Đánh giá Báo cáo trên, ông Đỗ Văn Định thuộc Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia cho rằng, Báo cáo đã tổng hợp được tài liệu thăm dò và đánh giá được quy mô, chất lượng quặng sericit tại khu thăm dò. Tuy nhiên, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn cần lưu ý nghiên cứu sử dụng sản phẩm phụ là thạch anh để nâng cao giá trị kinh tế của mỏ, bảo đảm yêu cầu sử dụng triệt để tài nguyên, kết hợp bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên - Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và các thành viên Hội đồng đã nhất trí phê duyệt trữ lượng cấp 121+122 là 565,01 nghìn tấn quặng nguyên khai (trong đó trữ lượng cấp 121 là 111,72 nghìn tấn, trữ lượng cấp 122 là 453,29 nghìn tấn) và tài nguyên 333 là 172,68 nghìn tấn.

Thứ trưởng cũng yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện việc tính toán bổ sung trữ lượng cát thạch anh có thể thu hồi để đưa vào Báo cáo.          

Mai Đan