Sóc Trăng: Xử phạt 37 tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật tài nguyên, môi trường

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 17:45, 31/12/2020

(TN&MT) - Trong năm 2020 Chánh Thanh tra Sở TN&MT và Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 37 quyết định xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Vào mùa khô hàng năm, tình trạng khai thác lớp đất mặt ruộng làm vật liệu xây dựng trái phép diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Thông tin từ Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong năm 2020 cơ quan này đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tổng cộng 24 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với 50 tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 37 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, môi trường như khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không có giấy phép theo quy định; khai thác sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép; xả nước thải vượt quy chuẩn, thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường;…

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng và Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành tổng cộng 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 37 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng, trong đó hình thức xử phạt chính hơn 3,7 tỉ đồng, hình phạt bổ sung buộc khắc phục hậu quả gần 134 triệu đồng. 

Theo Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, qua công tác thanh tra, kiểm tra thì lĩnh vực môi trường và khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật. Cụ thể, năm 2020 qua kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 24 cơ sở sản xuất, kinh doanh đã phát hiện và lập biên bản 15 tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên nước, còn lĩnh vực khoáng sản cũng đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm. 

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân không nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, theo kế hoạch trong năm 2021 Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng sẽ triển khai 07 đoàn thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực tài nguyên, môi trường và 01 đoàn thanh tra hành chính đối với 01 đơn vị thuộc quản lý của Sở; đồng thời thường xuyên nắm thông tin, tham mưu triển khai một số cuộc thanh tra đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên, môi trường. 

Song song với đó, Thanh tra Sở TN&MT cũng tiếp tục lồng ghép công tác phòng, chống tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả việc chấp hành các kết luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân đã ban hành có hiệu lực pháp luật; thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan; tham mưu, xác minh các vụ việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân kịp thời, đảm bảo đúng quy định.
 

Lê Hùng