Bình Định khuyến khích người dân sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 19:54, 28/12/2020

(TN&MT) - Chiều 28/12, tại thành phố Quy Nhơn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình “Sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường” tại Chợ Chương Dương, thành phố Quy Nhơn.

Tỉnh Bình Định hiện nay có khoảng 179 chợ với khoảng 31.384 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động; lượng túi ni lông khó phân hủy được sử dụng tại các chợ ước tính khoảng 5.650 tấn/năm. Lượng chất thải này đã, đang và sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn thể cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải bao bì ni lông khó phân hủy và chất thải nhựa sử dụng một lần.

Nhu cầu sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường tại các điểm chợ 

Xuất phát từ thực tiễn đó, UBND tỉnh Bình Định đã phát động Phong trào “Chống rác thải nhựa” và Chỉ thị số 19 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa và tăng cường tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Theo đó, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định triển khai nhiều hoạt động mạnh mẽ để hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa như: mô hình giảm sử dụng túi ni lông tại xã Nhơn Châu và nhân rộng tại thị trấn Vân Canh, mô hình phụ nữ không sử dụng túi ni lông tại xã Phước Sơn và thị trấn Diêu trì, huyện Tuy phước; tổ chức ra quân làm sạch biển; đổi rác nhựa lấy quà; mô hình cá ăn rác nhựa tại bãi biển.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Hội LHPN tỉnh triển khai mô hình "Sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường” tại Chợ Chương Dương

Nằm trong chuỗi các hoạt động này, mô hình "Sử dụng túi ni lông thân thiện môi trường” tại Chợ Chương Dương, thành phố Quy Nhơn do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội LHPN tỉnh Bình Định và các đơn vị liên quan thực hiện với mục đích tạo thói quen sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường và giảm thiểu chất thải nhựa.

Bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tổng kết thực hiện mô hình 

Trong hơn 3 tháng triển khai, bà con tiểu thương và người dân tại Chợ Chương Dương được cấp phát sử dụng miễn phí túi ni lông thân thiện với môi trường. Đây là loại túi ni lông dễ phân hủy sinh học, giảm ô nhiễm môi trường được Tổng Cục Môi trường chứng nhận đã góp phần chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của tiểu thương, hội viên, phụ nữ, quần chúng nhân dân về chống rác thải nhựa, giảm thiểu sử dụng túi ni lông, bảo vệ môi trường sống.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 

Hội nghị tổng kết mô hình “Sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường” tại Chợ Chương Dương, thành phố Quy Nhơn để đánh giá kết quả thực hiện mô hình, những mặt tích cực cần phát huy, duy trì và những vấn đề chưa đạt, cần khắc phục, chuyển đổi. Ngoài ra, kết quả phiếu khảo sát thông tin phản hồi từ bà con tiểu thương và người đi chợ (yếu tố kinh tế, tính phù hợp, tiện ích sử dụng) được đặt ra, nhằm xác định tính khả thi khi duy trì và nhân rộng mô hình trong thời gian đến.

Mỹ Bình