Sơn La: Rà soát công tác quản lý, phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà

Kinh tế - Ngày đăng : 14:31, 17/12/2020

(TN&MT) - Ngày 17/12, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác quản lý, phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 393 hệ thống điện mặt trời mái nhà đã hoàn thành được đấu nối vào lưới điện quốc gia, 40 hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất từ 125kWp đến 1250kWp với tổng công suất 39.346 kWp đã được chấp thuận đấu nối, đang triển khai xây dựng.

Nhìn chung, hệ thống điện mặt trời mái nhà phát triển theo 2 xu hướng: Các tổ chức, hộ gia đình lắp đặt trên các mái công trình có sẵn, có công năng sử dụng độc lập (nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng..) phát triển khá nhanh, quy mô công suất thường nhỏ hơn dưới 125 kWp, được đầu tư và chấp hành các quy định về xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, đất đai, an toàn điện.

Các hệ thống điện mặt trời mái nhà với quy mô công suất từ 125 kWp đến 1250 kWp do các doanh nghiệp đầu tư kết hợp với xây dựng mới trang trại nông nghiệp (20 hệ thống với tổng công suất 18.843 kWp). Hệ thống pin được lắp đặt trên mái công trình xây dựng mới, có kết cấu khung thép, có mái che, không có tường bao, chưa rõ mục đích, công năng sử dụng của công trình xây dựng; chưa có các hoạt động trang trại...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình quản lý phát triển điện mặt trời mái nhà, như: Trong thời gian từ tháng 9/2020 đến nay, hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được các tổ chức, cá nhân phát triển với tốc độ khá nhanh, trong khi đó một số văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương chưa kịp thời, có nội dung chưa rõ ràng, gây lúng túng cho các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị thực hiện. Một số nhà đầu tư chưa xác định rõ mục đích đầu tư trang trại, chưa thiết kế nhà xưởng theo quy định về tiêu chí trang trại, nhưng đã đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp trên công trình xây dựng mới chỉ hoàn thiện được phần mái, chưa đúng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Việc quản lý, phát triển trang trại tại các huyện, thành phố chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh yêu cầu Công ty Điện lực Sơn La nghiên cứu rõ các quy định của Bộ Công Thương trước khi đấu nối các hệ thống điện mặt trời mái nhà vào điện lưới quốc gia. Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Công ty Điện lực Sơn La hướng dẫn nhà đầu tư để điều chỉnh, hoàn thiện theo đúng cam kết. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý các lĩnh vực liên quan đến phát triển điện mặt trời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Nga