Danh sách Bí thư các tỉnh/thành nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nước - Ngày đăng : 16:08, 10/12/2020

(TN&MT) - Trong số 63 Bí thư tỉnh, thành khóa mới, 27 người độ tuổi từ 42 đến 50 (chiếm tỷ lệ 42,6%), 34 vị không phải người địa phương (gần 54%).Trong số 63 Bí thư tỉnh, thành khóa mới, 27 người độ tuổi từ 42 đến 50 (chiếm tỷ lệ 42,6%), 34 vị không phải người địa phương (gần 54%).

https://btnmt.1cdn.vn/longforms/tnmt/20201209.html

TN&MT