Giải phóng mặt bằng, giải tỏa các khu vực phục vụ công tác trùng tu di tích tại Thừa Thiên Huế

Tài nguyên - Ngày đăng : 15:43, 10/11/2020

(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ vừa làm việc với đại diện các sở, ban, ngành, địa phương về Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) và các công trình tu bổ cấp thiết (giai đoạn 2021-2025). Tại đây, ông Thọ yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương giải phóng mặt bằng (GPMB), giải tỏa các khu vực phục vụ công tác trùng tu di tích nhằm gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn.

Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống di tích Kinh thành Huế (giai đoạn 2) và các công trình tu bổ cấp thiết (giai đoạn 2021-2025) do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư có tổng nguồn vốn 2.542 tỷ đồng. Dự án có nhiều hợp phần cần tu bổ, tôn tạo, phạm vi rộng lớn bao gồm nhiều phường ở TP. Huế và thị xã Hương Trà.

Hiện công tác GPMB khu vực thượng Thành và Eo Bầu từ cửa Thượng Tứ đến Quan Tượng Đài đã hoàn thành; khu vực Eo Bầu, tuyến phòng hào, tuyến phòng lộ, hồ tịnh Tâm, Trấn Bình Đài sẽ hoàn thành trong năm 2020.

Ngoài ra, đề xuất giải tỏa dọc theo đồn Mang cá gồm các đường Mang Cá, Lê trung Đình, Lương y để thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ kiểm tra các điểm phát lộ trên khu vực Thượng thành

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chỉ đạo các đơn vị liên quan cần khẩn trương GPMB, giải tỏa các khu vực phục vụ công tác trùng tu di tích nhằm gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn; di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực di tích đến khu dân cư mới để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; bảo vệ, đảm bảo môi trường, chỉnh trang cảnh quan; phát huy giá trị di tích, tạo sản phẩm du lịch; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Riêng công tác trùng tu, cần đánh giá hiện trạng các công trình tu bổ khẩn cấp, ưu tiên mở rộng phạm vi GPMB để tôn tạo, phát huy di tích khu vực Kinh thành Huế như Đàn Xã Tắc, khu Lục Bộ để người dân ổn định cuộc sống; GPMB, cải tạo, phục hồi thích nghi hồ Tịnh Tâm, trả lại giá trị vốn có của một di tích…

Đồng thời, xin chủ trương đầu tư để đưa vào bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sớm nhất có thể.

Văn Dinh