Phiên họp thứ 49 của UBTV Quốc hội sẽ cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Trong nước - Ngày đăng : 12:12, 13/10/2020

(TN&MT) - Tại Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo một số nội dung quan trong để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc khội khoá XIV, trong đó có Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 49 để chuẩn bị nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Phiên họp diễn ra trong thời điểm các địa phương tổ chức đại hội Đảng, do vậy đề nghị các Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tham gia đầy đủ để phiên họp đạt chất lượng yêu cầu đề ra. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của các Dự án Luật gồm: Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); 02 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, do đây là kỳ họp cuối năm nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; Báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2020; Cho ý kiến việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn, thuộc Chương trình 135; Báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án hồ chứa nước sông Than (tỉnh Ninh Thuận), hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An); đồng thời, cho ý kiến về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các Dự án trên.

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ bàn về công tác nhân sự, trong đó có việc bãi nhiễm đại biểu quốc hội và miễn nhiệm thành viên Chính phủ nhận nhiệm vụ khác.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV; xem xét các nội dung khác theo thẩm quyền đó là việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; quy định cấp bậc quân hàm cấp Tướng tại Bệnh viện 108; Việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, về cơ bản các cơ quan, tổ chức hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét có đủ điều kiện trình Quốc hội hay không.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2020, tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 20/10 đến ngày 27/10. Đợt 2 từ ngày 02/11 đến 17/11, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành thời gian nghiên cứu tài liệu trình tại Phiên họp này. Do Phiên họp kết thúc sát vào ngày khai mạc Kỳ họp thứ 10 nên sau khi kết thúc mỗi nội dung, đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ khẩn trương phối hợp nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết, dự thảo Luật kịp trình Quốc hội.

Đối với công tác báo chí tuyên truyền tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, việc thông tin báo chí thực hiện theo quy định hiện hành do Tổng Thư ký Quốc hội thông báo, trừ các phiên họp kín bàn về nhân sự, còn lại vẫn thực hiện theo cơ chế thông tin báo chí, tuyên truyền các nội dung của Quốc hội đến cử tri và nhân dân cả nước.

Khương Trung