Hà Tĩnh vinh danh 100 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Xã hội - Ngày đăng : 20:58, 03/10/2020

(TN&MT) - Ngày 3/10, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII, giai đoạn 2020-2025. Tham dự Đại hội có 301 đại biểu ưu tú, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Năm năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phát động thi đua luôn được Tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, QPAN, đối ngoại, phát triển KTXH và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII diễn ra trong không khí trang trọng

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 6%; quy mô nền kinh tế gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015; GDP bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng. 

Tổng thu ngân sách đạt 57.700 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2%/năm, trong đó thu nội địa chiếm 58%. Toàn tỉnh thành lập mới 5.600 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 39 nghìn tỷ đồng.

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh đi vào chiều sâu, hiện trên 90% số xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao; 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; TP Hà Tĩnh được công nhận đô thị loại 2, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh được công nhận đô thị loại 3; TP Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. 

Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả đáng ghi nhận, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt dưới 5%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc” ngành y tế và toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc góp phần đẩy lùi dịch Covid-19. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác thi đua khen thưởng của tỉnh được tổ chức toàn diện, thường xuyên, liên tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh (Ảnh: Baohatinh.vn)

Để đưa phong trào thi đua và công tác khen thưởng lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020- 2025, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục vận dụng sâu sắc và sáng tạo tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tấm gương mẫu mực của Người vào tình hình thực tiễn của địa phương; gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, tỉnh; tập trung giải quyết các điểm nghẽn; đổi mới nâng cao công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, công nhân, nông nhân, doanh nhân…Đồng thời tạo động lực mới, khí thế mới tuyên truyền các gương điển hình và nhân rộng trong vườn hoa thi đua yêu nước toàn tỉnh.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 1,2 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. 

Những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh được vinh danh tại Đại hội

Tại đại hội, Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh đã công bố các quyết định, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hà Tĩnh vì đã có thành tích trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn NTM năm 2020; thông báo quyết định công nhận thị xã Kỳ Anh là đô thị loại 3.

Đại hội lần này tỉnh Hà Tĩnh đã vinh danh 100 điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, trong đó 61 cá nhân, 39 tập thể.

 

Đức Cảnh